Corporate arbeidsrecht

Corporate arbeidsrecht

Bij vraagstukken en conflicten op corporate niveau zijn wij de ervaren sparringpartner voor uw boardroom. Complexe kwesties behandelen we uiterst discreet en zorgvuldig. We adviseren en ondersteunen u in alle fasen en op alle fronten. Bovendien zijn we in staat uw zaken en vraagstukken op te lossen via zowel juridische procedures als onderhandeling, bemiddeling of mediation. Denk aan onder meer:

  • Benoeming en ontslag van bestuurders
  • Corporate governance
  • Juridische kaders voor beloning (topinkomens)
  • Conflict binnen de boardroom, tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders
  • Enquêteprocedure
  • Arbeidsrechtelijke vraagstukken bij fusie en overname (onder meer due diligence)

Heeft u vragen op het gebied van corporate arbeidsrecht? Neem dan rechtstreeks contact op met: