Aanpak

Aandacht voor juridisch kader én groter geheel

Conflicten binnen het arbeidsrecht zijn in onze visie meer omvattend en complexer dan alleen het juridische kader. Daarom richten we ons bij Boontje altijd op het grotere geheel, waarin conflict, recht, zakelijke belangen en menselijke behoeften, gevoelens en gedragingen samenkomen. Wij hebben een moderne, holistische benadering, die mede voortkomt uit onze ervaringen met mediation(-advocatuur) en advocoaching en onze ambitie om mensen en organisaties echt verder te helpen.

Authentiek en onderscheidend
We kiezen voor een authentieke aanpak waarmee we ons nadrukkelijk willen onderscheiden. Adviserend, procederend of bemiddelend combineren onze advocaten hun juridische kennis en expertise met een bredere blik en gevoel voor onderlinge verhoudingen, affectieve componenten en de sociale impact van arbeidsconflicten. Op deze manier wijzen we onze cliënten de weg naar duurzame oplossingen en naar wat wij noemen de werkelijke winst.

Proactieve kennispartner in arbeidsrecht
Boontje beschikt over twintig jaar ervaring en is altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht en de maatschappij. De grote hoeveelheid kennis die we in huis hebben, delen we als proactieve partner graag met onze cliënten. We doen dat onder meer met nieuwsberichten op deze website en sociale media en frequente updates over nieuwe wet- en regelgeving, blogs, nieuwsbrieven, (in house) workshops, webinars en eigen uitgaven over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Zo houden we onze cliënten altijd up-to-date en kunnen organisaties tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Maatschappelijk gedreven
Boontje neemt actief deel aan het maatschappelijke debat in het arbeidsrechtelijke domein. De advocaten van Boontje doen dit door te publiceren, te doceren en wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Boontje staat ook voor maatschappelijke betrokkenheid en moedigt advocaten aan zich in te zetten voor ideële stichtingen en non-profitorganisaties. Onder de noemer ‘pro deo pro Boontje’ behandelen onze advocaten in voorkomend geval een zaak belangeloos.

Maak kennis met ons team