Aanpak

Aandacht voor juridisch kader én groter geheel

Conflicten binnen het arbeidsrecht zijn in onze visie meer omvattend en complexer dan alleen het juridische kader. Daarom richten we ons bij Boontje altijd op het grotere geheel, waarin conflict, recht, zakelijke belangen en menselijke behoeften, gevoelens en gedragingen samenkomen. Wij hebben een moderne, holistische benadering, die mede voortkomt uit onze ervaringen met advocatuur, mediation en advocoaching en onze ambitie om mensen en organisaties echt verder te helpen.

Authentiek en onderscheidend
We kiezen voor een authentieke aanpak waarmee we ons nadrukkelijk willen onderscheiden. Adviserend, procederend of bemiddelend combineren onze advocaten hun juridische kennis en expertise met een bredere blik en gevoel voor onderlinge verhoudingen, affectieve componenten en de sociale impact van arbeidsconflicten. Op deze manier wijzen we onze cliënten de weg naar duurzame oplossingen en naar wat wij noemen de werkelijke winst.

Advocoaching
Bij Boontje hebben meerdere advocaten de opleiding tot coach gevolgd. Op dit moment werken er twee coaches bij ons kantoor: Wouter Hes en Edith Molemans. Beiden hebben aantoonbare kwaliteiten en expertise opgebouwd in het arbeidsrechtelijke domein en als advocoach. Advocoaching is een andere, bredere manier van kijken naar een arbeidsconflict. Het is de keuze voor het kijken naar de gehele mens in plaats van alleen naar het probleem zoals dat gerationaliseerd door de mens wordt ervaren. Binnen de advocoaching wordt aandacht besteed aan zowel het gevoel van de cliënt bij een ervaren probleem als aan hetgeen rationeel in dat kader voor de cliënt van belang is. Op die manier wordt een oplossing bewerkstelligd die niet alleen verstandig lijkt, maar ook goed voelt.

Mediation-advocatuur
Naast advocoaching heeft Boontje het gedachtengoed van mediation-advocaat omarmd. De mediation-advocaat heeft de technieken en de vaardigheden van mediation geïnternaliseerd en geïntegreerd in zijn beroep. Geen discussies over feiten, schuld, gelijk of onnodige polarisatie, maar een bewuste keuze voor de-escalatie en het verkleinen van het negatieve conflictverhaal. Een coöperatieve en constructieve houding met aandacht voor wat echt belangrijk is, om op die manier integratief (in plaats van positioneel) te onderhandelen, met respect en aandacht voor niet alleen de cognitieve maar ook de affectieve elementen van het conflict. Een betekenisvolle rol in de ontwikkeling van het conflict en de impact daarvan op de eigen cliënt en alle overige betrokken partijen. De mediation-advocaat is partijdig en de belangenbehartiger van de eigen cliënt en heeft een ruime blik, gericht op een brede oplossing ook buiten de juridische kaders.

Proactieve kennispartner in arbeidsrecht
Boontje beschikt over twintig jaar ervaring en is altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht en de maatschappij. De grote hoeveelheid kennis die we in huis hebben, delen we als proactieve partner graag met onze cliënten. We doen dat onder meer met nieuwsberichten op deze website en sociale media en frequente updates over nieuwe wet- en regelgeving, blogs, nieuwsbrieven, (in house) workshops, webinars en eigen uitgaven over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Zo houden we onze cliënten altijd up-to-date en kunnen organisaties tijdig anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Maatschappelijk gedreven
Boontje neemt actief deel aan het maatschappelijke debat in het arbeidsrechtelijke domein. De advocaten van Boontje doen dit door te publiceren, te doceren en wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Boontje staat ook voor maatschappelijke betrokkenheid en moedigt advocaten aan zich in te zetten voor ideële stichtingen en non-profitorganisaties. Onder de noemer ‘pro deo pro Boontje’ behandelen onze advocaten in voorkomend geval een zaak belangeloos.

Maak kennis met ons team