Mediation

Het harmoniemodel in plaats van het toernooimodel

Mediation is een andere manier van conflicthantering. Het is de keuze voor het harmoniemodel in plaats van het toernooimodel. Geen polarisatie en geen juridische strijd, maar de voorkeur voor een snellere oplossing waarbij partijen zelf aan het stuur blijven en proberen er samen goed uit te komen. De mediator begeleidt partijen in het herstel van de communicatie en de onderhandelingen naar een brede en duurzame uitkomst die voor hen beiden aanvaardbaar is.

Redenen om in mediation te gaan zijn onder meer:

  • De wens voor een snelle oplossing.
  • Vastgelopen onderhandelingen.
  • Hoogopgelopen emoties waardoor het conflict steeds verder dreigt te escaleren.
  • Het conflict omvat veel meer dan alleen een juridisch geschil en ook de onderlinge relaties zijn verstoord geraakt.
  • De kwestie ligt gevoelig en vertrouwelijkheid is belangrijk.

Veilige setting
In mediation onderhandelen partijen zelf, op basis van hun belangen, over zaken die er voor hen echt toe doen. Belangen zitten vaak verpakt in standpunten of worden overschaduwd door emoties, over wie gelijk of schuld heeft. De mediator zorgt voor een veilige setting, waarin partijen weer constructief met elkaar in gesprek gaan zonder de kaarten tegen de borst te hoeven houden. Partijen hebben een actieve rol in het mediationproces en zijn zelf de architect van de gekozen oplossingsrichtingen en de uiteindelijke regeling.

Zelfbeschikking is één van de grondbeginselen van mediation. Dat betekent dat partijen zelf bepalen of zij eruit kunnen en willen komen of niet. Kenmerkend voor mediation is ook dat deelname op vrijwillige basis plaatsvindt en dat partijen afspraken maken over vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Neutraal en onafhankelijk
De mediator staat neutraal ten opzichte van partijen en de kwestie die hen verdeeld houdt. Het is niet relevant hoe de mediator tegen de kwestie (of partijen) aankijkt. De mediator is onafhankelijk en heeft geen belang bij de uitkomst. De mediator is ook onpartijdig. De mediator heeft in het proces een actieve, soms zelfs sturende, rol. De mediator heeft geen bemoeienis met de inhoud van de oplossing, maar is vaak wel oplossingsgericht.

Onze mediators
Bij Boontje hebben meerdere advocaten de opleiding tot mediator gevolgd. Op dit moment werken er twee MfN-geregistreerde mediators bij ons kantoor: Dianne van Moerkerk en Wouter Hes. Zij hebben aantoonbare kwaliteit en expertise opgebouwd in het arbeidsrechtelijke domein en met betrekking tot samenwerkingsverbanden.

Meer informatie
Heeft u vragen over mediation? Wilt u weten of mediation geschikt is, wat de spelregels zijn en hoe het mediationproces verloopt? Neem dan rechtstreeks contact op met:

Dianne van Moerkerk

Advocaat / counsel
MfN-registermediator

Neem contact op

Wouter Hes

Advocaat / partner
MfN-registermediator

Neem contact op