Visie

Mediation-advocatuur

Mediation-advocatuur en advocoaching zijn twee nieuwe, in de praktijk beproefde stijlen in de advocatuur. Paul Boontje en Wouter Hes hebben ieder een eigen stijl en een eigen visie op de professie van advocaat ontwikkeld. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond, Paul als mediator en Wouter als coach, met als overeenkomst een verandering van de rol en taakopvatting van de advocaat. Een moderne benadering, met een unieke werkwijze.

Mediation-advocatuur
De mediation-advocaat heeft het gedachtengoed en de technieken en de vaardigheden van mediation geïnternaliseerd en geïntegreerd in zijn beroep. Geen oeverloze discussies over feiten, schuld, gelijk of onnodige polarisatie, maar een bewuste keuze voor de-escalatie en het verkleinen van het negatieve conflictverhaal. Een coöperatieve en constructieve houding met aandacht voor wat echt belangrijk is, om op die manier integratief (in plaats van positioneel) te onderhandelen, met respect en aandacht voor niet alleen de cognitieve maar ook de affectieve elementen van het conflict. Een betekenisvolle rol in de ontwikkeling van het conflict en de impact daarvan op de eigen cliënt en alle overige betrokken partijen. De mediation-advocaat is beslist partijdig en de belangenbehartiger van de eigen cliënt en heeft een ruime blik, gericht op een brede oplossing ook buiten de juridische kaders.

  • De mediation-advocaat geeft de cliënt erkenning op de impact van het conflict en het effect daarvan, maar gaat niet mee in het negatieve conflictverhaal
  • De mediation-advocaat kiest bewust voor het harmoniemodel en denkt na over de manier waarop hij een partijdige advocaat kan zijn
  • De mediation-advocaat onderhandelt op basis van de belangen van zijn cliënt, want daar gaat het om en hier moet de oplossing op zijn gericht
  • De mediation-advocaat heeft ook aandacht voor de kijkwijze en de belangen van de andere partij en neemt dit mee in de gekozen oplossingsrichting
  • De mediation-advocaat is geen vechtjas of straatvechter, maar een conflictanalist, -conflictcoach en conflictbegeleider
  • De mediation-advocaat ziet als mooie bijkomstigheid voor de cliënt dat de werkelijke winst ligt in stressreductie en de besparing van tijd en energie, met behoud van relaties en reputaties
  • De mediation-advocaat is realistisch en beschouwt mediation of ‘mediation-advocaat in toga’ als redelijk alternatief

Heeft u vragen over mediation-advocatuur? Neem dan rechtstreeks contact op met:

Paul Boontje

Advocaat / partner MfN-registermediator

Neem contact op

Advocoaching

Advocoaching is een andere, bredere manier van kijken naar een arbeidsconflict. Het is de keuze voor het kijken naar de gehele mens in plaats van alleen naar het probleem zoals dat gerationaliseerd door de mens wordt ervaren. Binnen de advocoaching wordt aandacht besteed aan zowel het gevoel van de cliënt bij een ervaren probleem als aan hetgeen rationeel in dat kader voor de cliënt van belang is. Op die manier wordt een oplossing bewerkstelligd die niet alleen verstandig lijkt, maar ook goed voelt.

De advocoach maakt gebruik van coachtechnieken (uit de bewustzijnsontwikkeling) binnen de arbeidsrechtpraktijk.

Advocoaching is breed in de arbeidsrechtpraktijk inzetbaar en heeft vooral bij (arbeidsongeschikte) werknemers zijn toegevoegde waarde bewezen. Bij Boontje hebben meerdere advocaten de opleiding tot coach gevolgd. Op dit moment werken er twee coaches bij ons kantoor: Wouter Hes en Edith Molemans. Beiden hebben aantoonbare kwaliteiten en expertise opgebouwd in het arbeidsrechtelijke domein en als advocoach.

Heeft u vragen over advocoaching? Neem dan rechtstreeks contact op met:

Wouter Hes

Advocaat / partner MfN-registermediator

Neem contact op