Cao- en stakingsrecht

Cao- en stakingsrecht

De collectieve ordening van arbeidsvoorwaarden is van grote betekenis voor het Nederlandse arbeidsrecht. Het merendeel van de Nederlandse werknemers valt onder een cao. Over cao’s spelen in de praktijk dan ook veel vragen. Onze praktijkgroep beschikt over diepgaande expertise en ruime ervaring op dit specialistische terrein. Als proactieve kennispartner voorzien we u tijdig van up-to-date informatie, beantwoorden we al uw vragen en staan we u bij met zorgvuldige adviezen. Ook bieden we u praktische ondersteuning waar nodig en vertegenwoordigen we uw juridische belangen in zaken die voor de rechter komen. Denk aan onder meer:

  • Advies over de toepasselijkheid van een cao
  • Uitleg over de cao en de verplichtingen die daaruit voortvloeien
  • Afstemming van de betekenis van cao’s bij fusie en overname
  • Advisering bij overleg en onderhandeling met sociale partners
  • Advisering in geval van stakingen en andere collectieve acties
  • Procederen over cao- of stakingskwesties.

Heeft u vragen op het gebied van cao- en stakingsrecht? Neem dan rechtstreeks contact op met: