Privacy

Privacy

Werkgevers verwerken veelvuldig persoonsgegevens van werknemers. Denk bijvoorbeeld alleen al aan naam- en adresgegevens en het bankrekeningnummer om het salaris uit te betalen. Voor het verwerken van persoonsgegevens geldt een scala aan wettelijke regels waar een organisatie aan moet voldoen. Met persoonsgegevens moet namelijk uiterst zorgvuldig worden omgegaan om financiƫle schade of reputatieschade en boetes te voorkomen. Uw verantwoordelijkheid op het gebied van privacy is verweven met nagenoeg elk dossier binnen uw organisatie. Binnen het arbeidsrecht neemt de bescherming van persoonsgegevens dan ook een belangrijke plaats in. Met onze specialistische expertise en ervaring kunnen wij u adviseren, begeleiden en onze kennis delen. Denk aan onder meer:

  • Compliance vraagstukken en implementatie van de AVG
  • Het uitvoeren van risico-inventarisaties (DPIA)
  • De aanstelling van een functionaris gegevensbescherming
  • Het opstellen, reviewen en bewerken van privacydocumentatie, zoals een privacy policy of verwerkersovereenkomst
  • Het opstellen, reviewen en bewerken van beleid op het gebied van privacy
  • Bewaartermijnen
  • Privacybescherming tijdens herstructurering of reorganisatie
  • Privacy bij sollicitanten, ontslag of arbeidsongeschiktheid
  • Het melden van datalekken
  • Het verzorgen van cursussen en presentaties op het gebied van arbeidsrecht en privacy

Heeft u vragen op het gebied van privacy? Neem dan rechtstreeks contact op met: