Litigation

Litigation

Hoewel we doorgaans de voorkeur geven aan een minnelijke regeling, zijn er situaties waarin een gerechtelijke procedure (‘litigation’) onvermijdelijk is, ook in het geval van arbeidsrechtelijke geschillen.

Bijna alle procedures doorlopen twee feitelijke instanties: de rechtbank voor de eerste aanleg en het gerechtshof voor het hoger beroep. Geschillen tussen werkgevers en werknemers worden doorgaans in eerste instantie beslecht door de kantonrechter. Naast de gangbare gerechtelijke procedures kent het arbeidsrecht enkele bijzondere trajecten, zoals procedures bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, collectieve acties (vaak geïnitieerd door vakbonden), en kort gedingen voor dringende voorlopige uitspraken. Binnen het ontslagrecht gelden bovendien specifieke procesrechtelijke regels. Ook rijzen regelmatig vragen over de bevoegde rechter en het toepasselijke recht in arbeidsconflicten met een grensoverschrijdend karakter.

Een grondige kennis van het procesrecht is cruciaal voor effectieve procesvoering. Bovendien kunnen strategische keuzes aanzienlijke invloed hebben op de uitkomst van een procedure. Onze praktijkgroep beschikt over uitgebreide expertise en ruime ervaring op het gebied van procesvoering. Denk onder meer aan:

  • Procedures in ontslagzaken;
  • Procedures voor of tegen de OR bij de Ondernemingskamer of kantonrechter;
  • Kort gedingen bij stakingen of andere spoedeisende zaken;
  • Collectieve acties;
  • Procedures over concurrentiebedingen;
  • Procedures over schadevergoedingen.

Wij begeleiden u of uw onderneming op een zorgvuldige en overzichtelijke wijze door dit (vaak onwelkome) proces. Ook treden wij op als adviseur van collega-advocaten in technisch ingewikkeldere gerechtelijke procedures.

 

Heeft u vragen over procesvoering? Neem dan direct contact op met: