Compliance en integriteit

Compliance en integriteit

Zaken die te maken hebben met compliance, integriteitsschendingen, intimidatie, pestgedrag, discriminatie, fraude en diefstal brengen in een organisatie vaak veel onrust teweeg. Of u nu werkgever bent of als u zelf een dergelijke schending wordt verweten, u zult voor vaak lastige vragen en keuzes komen te staan. De ervaren specialisten van onze praktijkgroep staan voor u klaar. Wij hebben veel ervaring met deze zaken, zowel in het bedrijfsleven als in de publieke en semi-publieke sector. Wij overzien het hele speelveld en adviseren u bij de complexe afweging van belangen en strategie├źn die in soort kwesties vaak aan de orde is. Dat doen wij zo nodig in nauwe samenwerking met andere disciplines zoals forensisch onderzoek, strafrecht en communicatie-adviseurs. Is het nodig, dan kunnen wij ook bijstand verlenen in (klacht)procedures en gerechtelijke procedures. Ook kunnen wij zorgen voor bemiddeling met behulp van mediation. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Dus staan we u ook op het gebied van preventie met raad en daad bij.

  • Compliance (risico-inventarisatie en preventiebeleid)
  • (Vermoedens van) fraude of diefstal
  • (Vermoedens van) integriteitsschendingen, intimidatie, pestgedrag, discriminatie
  • Arbeidsrechtelijke sancties en geschillenbeslechting in het kader van compliance en integriteitskwesties
  • Mediations
  • Klachtprocedures
  • Gerechtelijke procedures

Heeft u vragen op het gebied van fraude en integriteit? Neem dan rechtstreeks contact op met: