Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

De impact van (langdurige) arbeidsongeschiktheid reikt meestal verder dan alleen de medewerker in kwestie. Een situatie van arbeidsongeschiktheid kan ook vergaande invloed hebben op bijvoorbeeld collega’s en het thuisfront. Essentieel is de wijze waarop communicatie plaatsvindt, contact wordt onderhouden en naar oplossingen – zoals re-integratie – wordt gezocht. Binnen onze praktijkgroep kijken we daarom verder dan het arbeidsrecht alleen. Naast kennis van de vele wettelijke regels en besluiten, begrijpen we de sociale context en het totale belangenspeelveld, van arbodienst en bedrijfsarts tot UWV en behandelaars. We geven u complete adviezen, bieden uitgebreide ondersteuning en proberen conflicten te voorkomen en op te lossen door bemiddeling, coaching of mediation. In geval van een conflict behartigen we zorgvuldig uw belangen en hebben we ruime ervaring met het voeren van procedures bij het UWV of de rechter. Denk onder meer aan:

 • Loondoorbetaling tijdens ziekte
 • Zorg- en re-integratieplicht
 • Samenloop van vakantie en ziekte
 • Mate van arbeidsongeschiktheid
 • Voorkomen van loonsanctie
 • Loonopschorting of -stopzetting
 • Bezwaar en beroep
 • Second opinion en deskundigenoordeel
 • Aansprakelijkheid bedrijfsarts
 • Arbeidsomstandigheden
 • Privacy
 • Ontslag zieke werknemer
 • Verplichtingen na ontslag en eigen risicodragerschap
 • Slapende dienstverbanden en compensatie transitievergoeding

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsongeschiktheid? Neem dan rechtstreeks contact op met: