Algemeen arbeidsrecht

Algemeen arbeidsrecht

In de arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer bestaan wederzijdse verantwoordelijkheden, die door het arbeidsrecht worden gereguleerd. Onze praktijkgroep adviseert en procedeert over de algemene binnen de arbeidsrelatie geldende afspraken en regelgeving. Denk hierbij onder meer aan:

  • Arbeidscontractvormen
  • Werktijden, roosters en ploegendiensten
  • Beloning
  • Verlof, pensioen en overige arbeidsvoorwaarden
  • Proeftijd
  • Concurrentiebeding
  • Ontslagrecht en -vergoedingen
  • Gelijke behandeling
  • Grondrechten

Heeft u vragen op het gebied van algemeen arbeidsrecht? Neem dan rechtstreeks contact op met: