Corona

Corona Crisis Team

De tijd waarin we leven en werken is met de komst van het coronavirus onzeker en onvoorspelbaar. De gevolgen voor u als werkgever en uw medewerkers kunnen groot zijn. Telkens weer kunt u met nieuwe vragen en situaties worden geconfronteerd. Denk aan onder meer:

 • Ondersteuning bij de aanvraag van een NOW-regeling
 • De voorwaarden voor deze en andere overbruggingsregelingen
 • De regels bij het opnemen of intrekken van (vakantie)verlof
 • Medewerkers thuis laten werken en voldoen aan de arbeidsomstandighedenwet
 • De restricties bij thuiswerken in het kader van de privacywetgeving
 • De invloed van thuiswerken op lopende verbetertrajecten
 • De regels rondom medewerkers met een nulurencontract

Voor heldere antwoorden, praktische ondersteuning en doeltreffende adviezen kunt u rechtstreeks terecht bij:

Danny Vesters

Advocaat / partner

Neem contact op

Corona Reorganisatie Team

De komst van het coronavirus kan forse impact hebben. Op de banen van uw medewerkers en zelfs het voortbestaan van uw organisatie. Bent u genoodzaakt tot ontslag of reorganisatie? Dan staan de ervaren experts van Boontje u graag terzijde. Denk aan onder meer:

 • Besprekingen met medewerkers
 • Overleg met de medezeggenschap
 • Onderhandelingen met sociale partners
 • Het ontwerp van een sociaal plan

Uiteraard is ook de zorgvuldige vertegenwoordiging van uw belangen in rechtszaken bij ons in vertrouwde handen. Daarnaast is het ook mogelijk om met ons via mediation tot een optimale oplossing te komen.

Voor heldere antwoorden, complete ondersteuning en doeltreffende adviezen kunt u rechtstreeks terecht bij:

Yvette Dissel

Advocaat / partner

Neem contact op