Door Rosa Cats
31 mei 2024

Actueel Zerotolerance beleid en ontslag op staande voet: de noodzaak van strikte handhaving

Als werkgever kan je geconfronteerd worden met een gedraging van een werknemer waar maar één sanctie passend is: ontslag op staande voet. Dit valt onder het zogenaamde zero-tolerancebeleid. Zo’n beleid houdt in dat geen enkele overtreding van een specifieke regel wordt toegestaan. Het stelt een duidelijke grens: overtreding betekent een directe beëindiging van de arbeidsrelatie.

Een recente uitspraak van de kantonrechter (AR 2024-0642) illustreert het belang van zo’n beleid. Een supermarktmanager bij Lidl werd ontslagen omdat hij alcohol schonk tijdens de eindejaarsborrel, wat in strijd was met het zero-tolerancebeleid. De kantonrechter oordeelde dat Lidl terecht handelde, gezien hun expliciete beleid dat is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en huisregels. Voor een grote organisatie als Lidl, met 20.000 medewerkers, is strikte handhaving noodzakelijk om orde en discipline te waarborgen.

Leidinggevenden, zoals de betrokken supermarktmanager, hebben een voorbeeldfunctie. Overtreding van de regels door leidinggevenden ondermijnt zowel hun geloofwaardigheid, als het beleid van de organisatie. De uitspraak benadrukt dat een zero-tolerancebeleid niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk strikt moet worden nageleefd.

3 tips voor werkgevers

1. 𝐃𝐮𝐢𝐝𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐞: Leg het zero-tolerancebeleid vast in het personeelshandboek en/of protocollen.

2. 𝐊𝐞𝐧𝐧𝐢𝐬𝐠𝐞𝐯𝐢𝐧𝐠: Zorg ervoor dat alle medewerkers het beleid kennen. Bespreek het expliciet met nieuw personeel, behandel het tijdens het inwerktraject en houd het actueel.

3. 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐡𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠: Pas het beleid consequent toe. Zero-tolerance betekent geen enkele uitzondering. Zorg dat alle leidinggevenden op dezelfde manier omgaan met het beleid en geen uitzonderingen maken.
Het opvolgen van deze tips biedt geen garantie voor een geslaagd ontslag op staande voet, maar versterkt wel de juridische positie in een eventuele rechtszaak.

Tekst: Rosa Cats