Door Alex Besters
22 mei 2024

Actueel Is de klachtplicht van toepassing op loonvorderingen?

Volgens artikel 6:89 BW moet een schuldeiser binnen ‘bekwame tijd’ aan de bel trekken nadat hij een ‘gebrek in een prestatie’ ontdekt bij de schuldenaar. In het geval de schuldeiser dat niet doet, dan verspeelt hij zijn recht om dat alsnog te doen.

De rechtspraak is verdeeld over de vraag of de klachtplicht van artikel 6:89 BW al dan niet van toepassing is op loonvorderingen van werknemers. Zo overwoog het Hof Amsterdam dat de klachtplicht wél van toepassing is op loonvorderingen (ECLI:NL:GHAMS:2022:1063). In een andere kwestie overwoog de kantonrechter Rotterdam daarentegen dat artikel 6:89 BW níét van toepassing is op loonvorderingen, aangezien het niet betalen van het (gehele) loon geen ‘gebrek in de prestatie’ is, maar het ‘achterwege blijven van een prestatie’ (ECLI:NL:RBROT:2024:1477).

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒆 𝑨-𝑮

De vraag of de klachtplicht al dan niet van toepassing is op loonvorderingen van een werknemer, staat nu centraal bij de Hoge Raad als hoogste rechtsprekende instantie. Advocaat-Generaal (A-G) Wissink heeft recentelijk in zijn advies aan de Hoge Raad geconcludeerd dat de klachtplicht van artikel 6:89 BW niet van toepassing is op loonvorderingen van de werknemer. Een gebrek in de zin van artikel 6:89 BW wordt in de rechtspraak namelijk omschreven als een ‘ondeugdelijke nakoming’ of ‘het niet beantwoorden van de prestatie aan de verbintenis’. De klachtplicht uit artikel 6:89 BW ziet niet op gevallen waarin 𝘪𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘨𝘦𝘩𝘦𝘦𝘭 niet gepresteerd is.

Het niet betalen van een gedeelte van het verschuldigde loon wordt volgens de A-G echter aangemerkt als een ‘niet presteren’, waardoor de klachtplicht van artikel 6:89 BW toepassing mist op loonvorderingen. Het niet betalen van loon betreft namelijk niet een gebrek in de prestatie, maar het uitblijven daarvan, aldus de A-G.

De vraag is of de Hoge Raad meegaat in deze conclusie van de A-G. In ieder geval is het de verwachting dat de Hoge Raad op 4 oktober 2024 arrest wijst.
Heeft u nog vragen over de klachtplicht van artikel 6:89 BW? Neem dan gerust contact op via besters@boontje.nl.

Tekst: Alex Besters