Door Lisa van der Geest
30 april 2024

Actueel Werknemer ziek tijdens vakantie: wie controleert dat?

De vakantieplannen voor de zomer worden gemaakt en het is voor veel werkgevers puzzelen om de bezetting in die periode rond te krijgen. Bij een ziekmelding vanaf het vakantieadres, is het eerste aandachtspunt dan ook vaak de personeelsplanning. Achteraf is het vaak lastig vast te stellen of de werknemer daadwerkelijk ziek was. Daarom is het goed om juist vóór de zomerperiode stil te staan bij de vraag: wat kun je als werkgever doen als een werknemer zich ziekmeldt vanaf het vakantieadres?

Als een werknemer tijdens het verblijf in het buitenland ziek wordt, kan hij niet worden verplicht om terug naar Nederland te keren voor een controle bij de bedrijfsarts. Een ontslag op staande voet omdat de werknemer geen gevolg geeft aan de oproep voor een (spoed)controle bij de bedrijfsarts in Nederland houdt bij de rechter veelal geen stand, zonder de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden.

Voor deze situaties is een duidelijk verzuimprotocol van grote waarde. Het is aan te bevelen om de regels over ziekmelding tijdens vakantie zo helder mogelijk vast te leggen in een verzuimprotocol. Bijvoorbeeld wanneer, op welke wijze en bij wie de ziekmelding moet plaatsvinden, welke (verblijfs-)gegevens de werknemer moet doorgeven en op welke tijdstippen de werknemer (telefonisch) bereikbaar moet zijn voor de werkgever en/of de bedrijfsarts.

Het is mogelijk om van de werknemer te verlangen dat hij zich laat controleren door een arts of controle orgaan (vergelijkbaar met het UWV) in het buitenland, zolang de werknemer binnen de EU met vakantie is. Via deze controle mogelijkheid zijn Europese verordeningen van toepassing. Het staat een werkgever daarnaast vrij om een (aanvullende) keuring/controle te laten verrichten in het buitenland door een arts naar eigen keuze, bijvoorbeeld een zusteronderneming van de arbodienst waar de werkgever een contract mee heeft. Aan de hand van de verklaring van de arts of het controle orgaan, kan de bedrijfsarts (en niet de werkgever zelf) beoordelen of sprake is van arbeidsongeschiktheid. Het is daarom raadzaam vast te leggen dat de werknemer medische stukken met de bedrijfsarts deelt en niet met de werkgever.

Hulp nodig met het opstellen van een verzuimprotocol? Neem dan gerust contact met ons op via vandergeest@boontje.nl

Tekst: Lisa van der Geest