17 april 2024

Actueel Werkgever moet tijdens ziekte loon doorbetalen aan gedetineerde werknemer

Een werkgever moet zijn gedetineerde werknemer loon doorbetalen, omdat diens ziekte de primaire oorzaak is van het niet kunnen verrichten van arbeid.

𝐖𝐚𝐭 𝐬𝐩𝐞𝐞𝐥𝐝𝐞 𝐞𝐫 𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐳𝐞 𝐳𝐚𝐚𝐤?
In een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland raakte een werknemer arbeidsongeschikt door ernstige psychische problemen. Nadat hij zijn echtgenote thuis had aangevallen, werd hij in voorlopige hechtenis geplaatst. Daarna volgde een behandeling op een penitentiaire psychische afdeling. In verband daarmee stopte de werkgever met het doorbetalen van zijn loon. De werknemer eiste in kort geding dat zijn loon zou worden doorbetaald.

Wat betreft het recht op loon als een werknemer niet werkt, is de hoofdregel (vastgelegd in artikel 7:628 BW) dat de werkgever loon moet doorbetalen als een werknemer geen arbeid verricht, tenzij het niet verrichten van de arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Een voorbeeld daarvan is de situatie dat een werknemer in detentie is geplaatst, zoals in deze zaak het geval was. Artikel 7:629 BW bepaalt dat de werknemer zijn recht op loon behoudt als hij zijn werk niet kan verrichten wegens ziekte. Daarvan was in deze zaak ook sprake. De vraag was dus welke van deze twee regels voorgaat.

𝐃𝐞 𝐮𝐢𝐭𝐬𝐩𝐫𝐚𝐚𝐤
Volgens het oordeel van de rechter blijkt uit de feiten dat bij de werknemer sprake was van ernstige psychische problematiek, die heeft geleid tot de detentie en de behandeling op de penitentiaire psychische afdeling. Dat betekent dat de psychische ziekte van de werknemer de primaire oorzaak is van het feit dat hij niet kon werken. Daarom gaat de regel van artikel 7:629 BW voor, en moet de werkgever het loon aan de gedetineerde werknemer doorbetalen.

Advies nodig over loondoorbetaling van werknemers die geen arbeid kunnen verrichten? Neem dan gerust contact met ons op via sick@boontje.nl

Tekst: Pauline Sick