Door Tijmen Martens
06 maart 2024

Actueel Hervorming van het concurrentiebeding: hollen of stilstaan?

Al vele jaren is er wat betreft het zogenaamde concurrentiebeding weinig tot niets veranderd in onze wetgeving waar het gaat om het arbeidscontract voor onbepaalde tijd.

Dat moest maar eens veranderen volgens Minister van Gennip. Zij heeft dan ook op 4 maart 2024 een wetsvoorstel ter hervorming van het concurrentiebeding ter internetconsultatie voorgelegd. Vorig jaar had zij al aangekondigd het concurrentiebeding aan “banden te willen leggen”, maar nu is haar voorstel, dat ook geldt ten aanzien van relatiebedingen, verder geconcretiseerd en niet zo een beetje ook:

– Het concurrentiebeding mag in het wetsvoorstel nog maar maximaal 12 maanden duren;
– De geografische reikwijdte moet expliciet in het beding worden opgenomen;
– Van ieder concurrentiebeding moet het zwaarwegend bedrijfsbelang worden gemotiveerd, dus ook bij contracten voor onbepaalde tijd;
– Werkgevers die een beroep doen op het concurrentiebeding moeten een vergoeding betalen ter hoogte van 50% van het laatste maandsalaris voor iedere maand dat de werknemer aan het beding wordt gehouden. Die vergoeding moet vooruit worden betaald;
– De werkgever laat in beginsel uiterlijk een maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk weten of hij de werknemer aan het beding houdt en zo ja, hoe lang.

De laatste twee punten uit het voorstel zijn al vanaf inwerkingtreding van de wet van toepassing op alle bestaande concurrentiebedingen (directe werking), de overige wijzigingen gaan gelden voor alle bedingen die worden aangegaan nadat de wet in werking is gegaan.

Het is aan het volgende kabinet of ook de inkomensgrens, die in februari door de Tweede Kamer werd geopperd, uiteindelijk een plek krijgt in de nieuwe wet. In dat geval zou het opnemen van een concurrentiebeding helemaal niet meer mogelijk zijn bij werknemers die minder dan € 66.000 verdienen. Duidelijk is in ieder geval dat het wetsvoorstel bij aanvaarding snel ingrijpende veranderingen teweeg zal brengen; na jaren van stilstaan moet het ineens weer allemaal anders!

Heb je vragen over (de handhaving van) het concurrentiebeding? Neem contact op met martens@boontje.nl

Tekst: Tijmen Martens – Olivier