Door Danny Vesters
12 maart 2024

Actueel Grensoverschrijdend gedrag: zorgvuldigheid blijft de norm

Beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag staken de afgelopen jaren in allerlei sectoren de kop op, met als recentste ontwikkeling het rapport van de commissie Van Rijn over de publieke omroep. Daarin wordt geconstateerd dat ervaringen van medewerkers te lang niet zijn gezien en gehoord en dat er, bovenal, ondanks stelselmatige sabotage, fysiek en verbaal geweld en seksuele intimidatie, niets is gedaan. Hoe voorkom je dergelijke praktijken op de werkvloer en hoe ga je er mee om als het toch misgaat?

Het belangrijkste advies van de commissie Van Rijn ter voorkoming van het ontstaan van een cultuur waarin grensoverschrijdend gedrag floreert, is om verantwoordelijkheden duidelijk te maken en om ‘normaal’ tegen elkaar te doen. Een nogal subjectief begrip, waarvan de interpretatie per persoon kan verschillen. Veiliger is het daarom om een duidelijke gedragscode op te (laten) stellen en die na te leven. Wees specifiek: wat versta je onder grensoverschrijdend gedrag en wat niet? Hoe lopen de lijnen voor een werknemer die zich onheus bejegend voelt? Wie geeft vervolgens de opdracht voor een eventueel onderzoek en wie voert het uit?

Werkgevers doen er in ieder geval goed aan om premature actie ten aanzien van klager én beklaagde te vermijden, zo oordeelde het gerechtshof Amsterdam bijvoorbeeld in de zaak van een literair recensent tegen de Volkskrant. Na alleen een intern onderzoek, uitgevoerd door de adjunct-hoofdredacteur, besloot de krant de recensent op non-actief te stellen en daarnaast namens de organisatie excuses aan te bieden aan de klaagsters. Het hof noemde deze actie zonder gedegen onafhankelijk onderzoek ‘uiterst onzorgvuldig’, noemde het onderzoek zelf een ‘fishing expedition’ en wees een billijke vergoeding van bijna vier ton toe.

Zorgvuldigheid is bij overtreding van een gedragsnorm of -code het sleutelwoord: niet alleen bij de afhandeling van een eerste melding of klacht, maar ook bij het al dan niet instellen van een onafhankelijk (extern) onderzoek naar signalen binnen de organisatie.

Heb jij vragen, vermoedens of zorgen over grensoverschrijdend gedrag binnen jouw organisatie? Neem contact op via vesters@boontje.nl, of lees meer over deze zaak op Rechtspraak.nlhttps://lnkd.in/erkG9izC

Tekst: Danny Vesters