Door Yvette Dissel
19 maart 2024

Actueel CO2-registratieplicht: een rol van de ondernemingsraad?

Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen en dit betekent dat ook werkgerelateerd verkeer eraan moet geloven. Een eerste stap is de vanaf 1 juli 2024 bestaande verplichting om werkgebonden personenmobiliteit te registreren.

De wettelijke rapportageverplichting op grond van het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit (“WPM”) vloeit voort uit het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken om de CO2-uitstoot te reduceren. De verplichting geldt voor alle organisaties met meer dan 100 werknemers; deze organisaties moeten het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers rapporteren aan de overheid.

Wijze van registratie

In het verlengde hiervan dienen organisaties ervoor te zorgen dat hun administratie op orde is om in het jaar 2025 gegevens in te dienen. Organisaties kunnen er in 2024 voor kiezen om te rapporteren over alleen de tweede helft van 2024 of over het gehele jaar. Om de mobiliteitsdata daadwerkelijk te kunnen registreren, zijn werkgevers vrij om zelf een methode te kiezen om aan betrouwbare jaargegevens te komen, bijvoorbeeld door ritregistratie of door een jaarlijkse enquête.

Een rol voor de ondernemingsraad

Afhankelijk van wat de uitvoering van de nieuwe wettelijke verplichting voor een organisatie met meer dan 100 werknemers concreet betekent, kan er een rol bestaan voor de ondernemingsraad. Denk aan het instemmingsrecht met betrekking tot (i) het aanleggen van persoonsregistraties en het verzamelen, gebruiken en beveiligen van persoonsgegevens die de ondernemer verwerkt of (ii) een voorziening die geschikt is voor waarneming van of controle op aanwezigheid en gedrag van werknemers.

Hybride werken voor minder CO2-uitstoot?

Het beperken van de CO2-uitstoot kan ook worden bevorderd door een goede thuiswerk- en/of hybride-werkregeling. Ook dan zou er bij de introductie of wijziging van een dergelijke regeling een instemmingsrecht voor de ondernemingsraad kunnen bestaan. Verder zou de ondernemingsraad ook voorstellen kunnen doen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Vragen over de uitvoering van de nieuwe CO2-registratieplicht in jouw onderneming en de rol van de ondernemingsraad daarbij? Neem contact op met dissel@boontje.nl.

Tekst: Yvette Dissel