Door Vera Schröder
20 februari 2024

Actueel Het concurrentiebeding (verder) aan banden?

Op 13 februari 2024 is er door de Tweede Kamer een motie aangenomen inhoudende dat een concurrentiebeding dat gesloten is met een werknemer die minder dan 1,5 keer modaal verdient, nietig zou moeten zijn. Dit zou betekenen dat werknemers die minder dan € 66.000,- per jaar verdienen, niet beperkt kunnen worden door een concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst.

Dat het concurrentiebeding mogelijk verder aan banden zal worden gelegd, komt niet als een verrassing. Op 2 juni 2023 heeft minister Van Gennip aangekondigd een wetsvoorstel voor te bereiden waarmee het concurrentiebeding (en de inzetbaarheid daarvan) hervormd zal worden. Eerder dit jaar schreef Rosa Cats al over deze mogelijke wetswijziging (zie: https://lnkd.in/ezJKrJPk). Van Gennip wil:

– het concurrentiebeding wettelijk begrenzen in duur;
– een verplichte geografische afbakening (gespecificeerd en gemotiveerd) per overeengekomen concurrentiebeding;
– het motiveren van het aanwezig zijn van een ‘zwaarwichtig bedrijfsbelang’ ook bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd verplichten;
– een vaste vergoeding invoeren die werkgevers moeten betalen wanneer hun werknemers zich aan het concurrentiebeding houden.

Of de hiervoor genoemde inkomensgrens ook zal worden verwerkt in het wetsvoorstel van Van Gennip, moeten we nog afwachten. Duidelijk lijkt echter wel dat de werknemer ook op dit punt verder beschermd zal worden in het Nederlandse arbeidsrecht.

Heb je vragen hierover? Twijfel niet en neem contact op via schroder@boontje.nl.

Tekst: Vera Schröder