Door Dianne van Moerkerk
09 januari 2024

Actueel Ziek en afboeken vakantiedagen; oplettendheid vereist!

Een nieuw jaar en dus ook nieuwe vakantiedagen voor werknemers. De openstaande wettelijke vakantiedagen over 2023 zullen per 1 juli 2024 vervallen. Hiervoor geldt wel dat de werknemer bekend moet zijn met deze openstaande dagen, hij de kans moet hebben gehad om die dagen op te nemen én dat hij weet dat de dagen per 1 juli 2024 vervallen als hij ze niet opneemt. Voor werkgevers is dit dus het moment om het vakantiesaldo van de werknemers in kaart te brengen en daarop te acteren.

Extra ingewikkeld is het als de werknemer ziek is. Stel dat een werknemer vakantie heeft aangevraagd en deze is goedgekeurd. Vóór deze vakantie wordt hij echter ziek. De bedrijfsarts geeft aan dat de werknemer niet kan werken, ook niet in ander werk. De werknemer laat de bedrijfsarts weten dat hij toch op vakantie gaat en dit meldt hij ook aan zijn leidinggevende. Mag de werkgever de dagen waarop deze werknemer met vakantie is gegaan afboeken van het vakantiesaldo?

Nee, aldus de Hoge Raad op 17 november 2023. Het uitgangspunt is dat dagen waarop een werknemer tijdens een al vastgestelde vakantie ziek is, niet gelden als vakantie. Dit is alleen anders als de werknemer daarmee heeft ingestemd.

Maar de werknemer heeft zelf nog tegen de bedrijfsarts en zijn leidinggevende gezegd dat hij op vakantie gaat. Is dat niet genoeg?

Nee, dit is niet voldoende om aan te nemen dat de werknemer ermee instemt dat zijn ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt. De werknemer moet met zoveel woorden én schriftelijk bevestigen dat hij instemt met het afboeken van vakantiedagen.

Deze werknemer heeft dus vakantie genoten, zonder in te teren op zijn vakantiesaldo. Oplettendheid vereist dus als je dit wel had gewild als werkgever.

Advies over hoe om te gaan met soortgelijke of andere gevallen van afboeken/ verval van vakantiedagen al dan niet bij ziekte? Neem gerust contact op via vanmoerkerk@boontje.nl.

Tekst: Dianne van Moerkerk