30 januari 2024

Actueel Scholing en studiekostenbeding: hoe zit het ook alweer?

Scholing van werknemers wordt in Nederland belangrijk gevonden. De werkgever moet het voor de werknemer daarom mogelijk maken om zich te blijven ontwikkelen. Maar wie draagt de kosten? En is het mogelijk om kosten terug te krijgen bij onvoorziene vroegtijdige beëindiging van het dienstverband?

Per 1 augustus 2022 is hierover in de wet een nieuwe regeling opgenomen. Daar staat – samengevat – in:

1. Noodzakelijke scholing moet aangeboden worden;
2. Scholing die verplicht is moet kosteloos aangeboden worden;
3. Studiekostenbedingen zijn niet geldig als het gaat om verplichte scholing.

Wat er precies valt onder “noodzakelijk” en “verplichte” scholing is niet geheel duidelijk. Twee zaken zijn verschenen met (in ieder geval op het eerste gezicht ogenschijnlijk) tegengestelde uitkomsten:

1: Wel terugbetalen
De kantonrechter van de rechtbank Overijssel oordeelde vorig jaar dat een werknemer (bedrijfsarts) met een studiekostenbeding een groot deel van de opleidingskosten moest terugbetalen aan de werkgever, toen de werknemer de arbeidsovereenkomst had opgezegd. De opleiding tot bedrijfsarts kwalificeerde niet als “verplichte opleiding”, naar het oordeel van de kantonrechter.

2: Niet terugbetalen
De kantonrechter van de rechtbank Rotterdam oordeelde op 16 januari 2024 anders (https://lnkd.in/exCz3rUk). De de vraag of een advocaat-stagiair gehouden was om de kosten voor de beroepsopleiding (kosten thans: EUR 13.592,77 ex BTW) terug te betalen aan het advocatenkantoor werd aan de kantonrechter voorgelegd. De advocaat-stagiair in kwestie weigerde redelijke instructies van de werkgever op te volgen en was daarom op staande voet ontslagen. Dat ontslag werd door de kantonrechter in stand gehouden. Over terugbetaling van de studiekosten oordeelde de kantonrechter evenwel dat die niet terugbetaald hoefde te worden.

De kantonrechter overwoog dat de werknemer op grond van de Advocatenwet verplicht was om de opleiding te volgen en de opleiding daarom noodzakelijk was voor de functie waarvoor de werknemer was aangenomen. De opleiding tot advocaat kwalificeert als verplichte scholing, die kosteloos aangeboden had moeten worden.

Heb je vragen over scholing, het aanbieden ervan en wat (mogelijk) met de kosten te doen? Neem dan gerust contact met ons op via vanderveen@boontje.nl of onze website: https://boontje.nl/

Tekst: Stefan van der Veen