Door Rosa Cats
11 januari 2024

Actueel Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 zijn er weer een aantal veranderingen doorgevoerd in het Nederlandse arbeidsrecht. Hieronder vindt u de veranderingen die van kracht zijn geworden per 1 januari 2024.

Minimumuurloon
Met ingang van 1 januari 2024 is de Wet invoering minimumuurloon van kracht geworden. Het minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is vastgesteld op € 13,27 bruto. Deze aanpassing is gebaseerd op het voormalige minimummaandloon bij een fulltime werkweek van 36 uur.

Transitievergoeding
Per 1 januari 2024 is de maximale transitievergoeding verhoogd van € 89.000 naar € 94.000 bruto.  Wanneer het jaarsalaris hoger ligt, krijgt de werknemer maximaal één jaarsalaris als transitievergoeding.

Algemeen bezoldigingsmaxima
Voor 2024 is het algemene bezoldigingsmaximum uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) vastgesteld op € 233.000,00 bruto in plaats van € 223.000,00.

Wijziging AOW-Leeftijd
De AOW-leeftijd is vanaf januari 2024 vastgesteld op 67 jaar en zal naar verwachting ongewijzigd blijven tot en met 2027.

Intrekking vrije vervanging in modelovereenkomst
De modelovereenkomsten, gebaseerd op vrije vervanging, dienen naar aanleiding van het Deliveroo-arrest van 24 maart 2023 op 1 januari 2024 herzien te worden. In het Deliveroo-arrest is bepaald dat bezorgers als werknemers moeten worden beschouwd, waardoor modelovereenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging niet langer bruikbaar zijn.

Versobering 30% regeling
Vanaf 1 januari 2024 is het gebruik van de 30%-regeling alleen nog toegestaan bij een salaris onder de € 223.000, met een maximale duur van 5 jaar. De regeling wordt bovendien geleidelijk afgebouwd: 30% gedurende de eerste 20 maanden, daarna 20% gedurende de volgende 20 maanden en tot slot 10% over de eventueel resterende periode. Voor werknemers die al van de regeling profiteren, geldt een overgangstermijn.

Onbelaste reiskostenvergoeding
De onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari 2024 verhoogd naar maximaal € 0,23 per kilometer (t.o.v. € 0,21 cent in 2023). Daarnaast is het eenvoudiger om een OV-kaart aan werknemers te verstrekken.

Onbelaste thuiswerkvergoeding
De onbelaste thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2024 verhoogd van € 2,15 naar maximaal € 2,35 per dag.

Werkkostenregeling
In 2024 bedraagt de vrije ruimte 1,92% bij een loonsom tot € 400.000,00. In situaties waarbij de loonsom meer dan € 400.000,00 bedraagt, blijft de vrije ruimte in 2024 ongewijzigd op 1,18%.

Verlaging toetreding pensioenleeftijd
Met ingang van 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw verlaagd van 21 naar 18 jaar. Dit als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Toekomst Pensioenen.

Pensioengevend loon
Tot slot wordt per 1 januari 2024 het maximum pensioengevend loon (voorlopig) vastgesteld op € 137.800,00 bruto. In 2023 was dit nog € 128.810,00 bruto.

Vragen? Neem contact op met cats@boontje.nl.

Tekst: Rosa Cats