Door Lisa van der Geest
12 december 2023

Actueel Wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Veel werkgevers zien de periode van loondoorbetaling van een zieke werknemer graag teruggebracht worden naar één jaar. Toch laat het nieuwe wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar deze wens onaangeroerd.

Het wetsvoorstel komt er in de kern op neer dat kleine en middelgrote werkgevers worden ontlast door (onder voorwaarden) na één ziektejaar de re-integratie in het eerste spoor af te sluiten en volledig in te zetten op het tweede spoor. Het doel hiervan is om meer duidelijkheid te scheppen, omdat de arbeidsplaats van de werknemer na afsluiting van het eerste spoor niet meer vrijgehouden hoeft te worden voor een eventuele terugkeer. Werknemer en werkgever kunnen dit onderling afstemmen, maar de werkgever kan het UWV ook om toestemming vragen. Het UWV toetst op drie onderdelen:

– of sprake is van arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid;
– of de re-integratie-inspanningen in het eerste ziektejaar voldoende zijn geweest;
– of te verwachten is dat de werknemer niet binnen 13 weken in staat is zijn eigen werk of zijn eigen werk in aangepaste vorm te verrichten.

Aanvullend wordt binnen het ontslagstelsel een nieuwe ontslaggrond voorgesteld waarop de kleine of middelgrote werkgever in geval van afgesloten re-integratie in het eerste spoor een beroep kan doen, zowel in de situatie dat de werknemer nog ziek is als in de situatie dat de werknemer volledig hersteld is.

Het wetsvoorstel staat op dit moment open voor commentaar via internetconsultatie. Een inwerkingtredingsdatum is daarom nog niet bekend.

Advies nodig over een traject met een arbeidsongeschikte werknemer? Neem dan contact met ons op via info@boontje.nl.

Tekst: Lisa van der Geest