Door Leander van den Hof
19 december 2023

Actueel “It’s the most wonderful time of the year”

De feestdagen komen er weer aan. Dé tijd van familie, cadeaus en lekker eten, maar ook van de kerstborrel, een nieuwjaarsreceptie en misschien zelfs een ski-reis met collega’s. Waar gezelligheid tijdens werk gerelateerde aangelegenheden veelal de boventoon zal voeren, doen zich ieder jaar weer situaties voor waarin het mis gaat. Een ongepaste of kwetsende opmerking, een ongewenste aanraking, ruzies en soms zelfs geweld.

De feestdagen zijn in de rechtspraak ook te herkennen. Een werknemer bedreigde één van zijn collega’s, deed een poging om zijn directeur te slaan of werknemers gingen met elkaar op de vuist. Er zijn ook gevallen bekend waarin een werknemer tijdens een cafébezoek, aansluitend op een kerstdiner, een stagiaire tegen haar wil probeerde te kussen. Of waarin een werknemer tijdens een feest in een slecht verlichte ruimte zijn kans schoon zag om ongevraagd in de billen van een collega te knijpen. De gemeenschappelijke deler in dit soort zaken is alcohol. Alcohol zorgt ervoor dat grenzen vervagen. Iets voor werkgevers om zich bewust van te zijn.

Voor werkgevers is het van belang om goed te beseffen dat zij een zorgplicht hebben. Een werkgever dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving, zowel wat betreft de meer traditionele arbeidsomstandigheden (een veilige werkplek, een goede bureaustoel en de juiste materialen), als ook ten aanzien van de sociale veiligheid. Met andere woorden: ook tijdens kerstborrels en andere feestelijke aangelegenheden moeten werknemers zich veilig voelen. Mocht het dan onverhoopt toch misgaan, dan is ons advies om adequaat in te grijpen en eventuele klachten snel op te pakken. Dit soort incidenten zijn namelijk vaak erg zichtbaar en hebben vaak een grote emotionele impact op het slachtoffer. Afwachten en niets doen leidt daarom vaak alleen maar tot meer onrust en schade.

Advies over hoe om te gaan met gevallen van grensoverschrijdend gedrag? Neem gerust contact op via info@boontje.nl.

Tekst: Leander van den Hof