Door Pauline Sick
05 december 2023

Actueel Aangekondigde hervorming van de wettelijke regels over het concurrentiebeding

Op 2 juni 2023 kondigde demissionair Minister Van Gennip in een Kamerbrief aan dat zij bezig was met de voorbereiding van een wetsvoorstel ter hervorming van de wettelijke regels over het concurrentiebeding. Uit onderzoek blijkt dat circa 37% van de werknemers aan een concurrentiebeding is gebonden en dat één op de drie werkgevers een concurrentiebeding vrijwel altijd als een standaardclausule hanteert. Dit onderzoek toont ook aan dat het concurrentiebeding vaak wordt gebruikt voor gevallen waarvoor dat nadrukkelijk niet bedoeld is, zoals het vasthouden van personeel. Het brede gebruik van het concurrentiebeding kan ervoor zorgen dat werknemers onnodig worden beperkt in de vrijheid van arbeidskeuze. De Minister vindt dat ongewenst. Het concurrentiebeding zou volgens haar alleen mogen worden toegepast ter bescherming van specifieke bedrijfsbelangen, zoals bedrijfsgeheimen, in plaats van een min of meer standaardclausule in de arbeidsovereenkomst.

De Minister is volgens haar brief van plan de volgende wijzigingen uit te werken in een wetsvoorstel:
– het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
– het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, gespecificeerd en gemotiveerd;
– de werkgever moet ook in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd het zwaarwichtig bedrijfsbelang van het concurrentiebeding motiveren (dit geldt nu al voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd);
– als een werkgever zich op het concurrentiebeding beroept, zal hij in beginsel een vergoeding aan de werknemer moeten betalen. Deze vergoeding zal worden vastgesteld op een bij wettelijk voorschrift bepaald percentage van het laatstverdiende salaris van de werknemer.

De Minister kondigde in haar Kamerbrief aan dat zij het wetsvoorstel eind 2023 ter internetconsultatie wilde aanbieden. Doordat kort na de Kamerbrief het kabinet gevallen is, zal dat echter vermoedelijk nog wel even op zich laten wachten. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de voorgenomen wijziging van het concurrentiebeding helemaal niet wordt doorgevoerd, of niet op de voorgestelde manier. Een nieuw kabinet, met nieuwe plannen en ministers, kan immers een andere visie op dit onderwerp hebben.

Wij houden je uiteraard op de hoogte over de ontwikkelingen op dit onderwerp.

Tekst: Pauline Sick