Door Wouter Hes
28 november 2023

Actueel Verziekte vakantie

Veel werkgevers kennen de vragen die opkomen als ziekte van een werknemer en een door de werknemer geplande vakantie samenvallen. Het kan dan gaan om een werknemer die zich tijdens vakantie ziek meldt of om een werknemer die arbeidsongeschikt is en met vakantie wil gaan.

Werkgevers weten meestal wat zij moeten doen in het laatstgenoemde geval. De regel is dat een werknemer die tijdens arbeidsongeschiktheid met vakantie wil gaan, dat kan doen als de werkgever en de bedrijfsarts daarvoor toestemming geven. De dagen die de werknemer dan vakantie geniet, kunnen in beginsel van het vakantiedagensaldo worden afgehaald. Tijdens de vakantie heeft de arbeidsongeschikte werknemer recht op het volledige salaris.

Mocht een werknemer zich tijdens een vakantie ziekmelden, dan moet de werkgever laten vaststellen of de werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. De enige die dat kan doen is de (Nederlandse) bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet zich in dat geval onder meer baseren op informatie van artsen in het buitenland. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat juist op dat vlak een discussie ontstaat. Een discussie die vooral ingewikkeld is als de betreffende werknemer na een (toch al lange) vakantie aanvoert dat hij te ziek is om tijdig (terug) te kunnen reizen.

Goede regels (bijvoorbeeld vastgelegd in een Arbeidsvoorwaardenreglement van de werkgever) kunnen duidelijkheid geven over wat de werknemer moet doen als hij (in het buitenland/tijdens vakantie) ziek wordt. Het helemaal voorkomen van een discussie, lukt in de praktijk niet. De arbodienst/bedrijfsarts kan daarbij helpen en, in het uiterste geval, ook de arbeidsrechtadvocaat.

Tekst: Wouter Hes