08 november 2023

Actueel Tijdsgebonden rechten: cruciale vervaltermijnen in het arbeidsrecht

Tijd is een kostbaar goed, vooral in het landschap van het arbeidsrecht waar vervaltermijnen een essentiële rol spelen. Werknemers en werkgevers hebben een ‘tijdslimiet’ waarbinnen zij een procedure moeten starten met betrekking tot hun rechten. Het niet naleven of ongebruikt laten verstrijken van dit tijdslimiet kan leiden tot het verval van rechten.

Houd rekening met een vervaltermijn van 𝐭𝐰𝐞𝐞 𝐦𝐚𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧 voor de verzoeken tot een:

– vergoeding wegens onregelmatige opzegging;
– vergoeding wegens voortijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding;
– vergoeding wegens het veroorzaken van een dringende reden tot ontslag op staande voet;
– vernietiging opzegging of billijke vergoeding wegens opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder instemming van de werknemer of toestemming van UWV;
– vernietiging opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens het ontbreken van een dringende reden of geen geldig proeftijdbeding;
– vernietiging opzegging of billijke vergoeding wegens de opzegging in strijd met een opzegverbod;
– vernietiging opzegging, herstel arbeidsovereenkomst of billijke vergoeding wegens schending wederindiensttredingsvoorwaarde;
– herstel van de arbeidsovereenkomst of billijke vergoeding na opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder redelijke grond;
– herstel van de arbeidsovereenkomst of billijke vergoeding na opzegging van de arbeidsovereenkomst met huishoudelijk personeel of onderwijspersoneel;
– billijke vergoeding na opzegging van de arbeidsovereenkomst met een bestuurder of geestelijk ambt;
– ontbinding door werkgever nadat UWV of ontslagcommissie toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft geweigerd;
– vernietiging opzegging, vernietiging beëindigingsovereenkomst of billijke vergoeding indien niet is voldaan aan de verplichtingen uit Wet Melding Collectief Ontslag.

Houd rekening met een vervaltermijn van 𝐝𝐫𝐢𝐞 𝐦𝐚𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧 voor de verzoeken tot een:

– vergoeding wegens het niet in acht nemen van de aanzegverplichting;
– billijke vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werkgever bij niet voortzetten arbeidsovereenkomst bepaalde tijd of transitievergoeding.

𝑻𝙞𝒑𝙨 𝙫𝒐𝙤𝒓 𝒅𝙚 𝙥𝒓𝙖𝒌𝙩𝒊𝙟𝒌

Te laat is doorgaans te laat, dus wacht niet te lang met het instellen van een verzoek. Daarnaast is de berekening van de vervaltermijn niet altijd even eenvoudig. Wil je hierover advies? Neem dan contact met ons op.

Tekst: Alex Besters