Door Yvette Dissel
01 november 2023

Actueel Heeft een bestuurder ook recht op een verbetertraject?

Een werkgever zal een werknemer die disfunctioneert eerst in de gelegenheid moeten stellen zijn functioneren te verbeteren alvorens hij de werknemer op deze grond kan ontslaan. Hoe zit dat bij bestuurders?

Het zijn van bestuurder brengt met zich mee dat voor ontslag andere regels gelden dan voor gewone werknemers. De belangrijkste afwijking met het ontslagrecht van gewone werknemers is dat een bestuurder in principe te allen tijde kan worden ontslagen. Dit betekent echter niet dat de werkgever geen (goede) reden voor het ontslag hoeft te hebben. Als de werkgever een bestuurder ontslaat zonder daarvoor een goede reden te hebben, dan kan aan de bestuurder een billijke vergoeding worden toegekend.

In een recente zaak is een bestuurder binnen vier maanden na zijn aanstelling ontslagen zonder dat hij in de gelegenheid is gesteld zijn functioneren te verbeteren. De bestuurder stapt naar de rechter voor een billijke vergoeding. Hoewel de rechter zich niet aan de indruk kan onttrekken dat de bestuurder wel enig vermoeden moet hebben gehad van zijn disfunctioneren, is de situatie nu ook weer niet zo dat de bestuurder ‘de aanstormende trein’ heeft moeten zien aankomen. Het gebrek aan een deugdelijke verslaglegging en de hieruit voortvloeiende gevolgen komen voor rekening en risico van de werkgever.

Aan de bestuurder wordt een billijke vergoeding toegekend van € 37.500 bruto. Daarbij is de rechter ervan uitgegaan dat de arbeidsovereenkomst nog ongeveer vier maanden zou hebben voortgeduurd indien de werkgever de bestuurder duidelijk kenbaar had gemaakt wat hij van hem verlangde en dat dit niet vrijblijvend was.

Tekst: Yvette Dissel