Door Vera Schröder
14 november 2023

Actueel Equal Pay Day in Nederland

Anno 2023 is de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog niet gedicht. Om aandacht te vragen voor deze nog steeds bestaande loonkloof heeft de Europese Commissie ‘Equal Pay Day’ in het leven geroepen. Deze dag markeert het moment waarop de man het gemiddelde jaarsalaris van de vrouw al heeft verdiend, terwijl de vrouw voor datzelfde salaris nog moet werken tot het einde van het jaar. Anders gezegd, vrouwen werken in vergelijking met hun mannelijke collega’s vanaf Equal Pay Day tot het einde van het jaar voor niks.

Om vast te stellen op welke dag de man gemiddeld het jaarsalaris van de vrouw heeft verdiend, is de omvang van de loonkloof van belang. Aangezien deze omvang per land verschilt, valt Equal Pay Day op verschillende data in diverse landen. Op 14 november 2023 is het Equal Pay Day in Nederland.

De oorzaak van de loonkloof is niet eenzijdig vast te stellen. Zo spelen factoren als werken in deeltijd of het grotere aantal vrouwen dat actief is in sectoren waar de lonen gemiddeld lager liggen een rol. Maar ook zonder deze factoren zijn er nog steeds vrouwen die minder verdienen voor hetzelfde werk. Ondanks dat dit deels kan voortkomen uit (valse) bescheidenheid van de vrouw ten tijde van de salarisonderhandelingen (zoals blijkt uit onderzoek), vragen wij graag aandacht voor het feit dat ongelijke behandeling op basis van geslacht niet is toegestaan. Dit onderscheid is op basis van artikel 7:646 BW, de Algemene wet gelijke behandeling en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in beginsel niet toegestaan. De hoofdregel in dit kader is: gelijke arbeid verdient gelijke beloning.

Hulp nodig om de loonkloof in jouw organisatie in kaart te brengen en te verkleinen? Of meen je ongelijk behandeld te worden op basis van jouw geslacht? Twijfel niet en neem contact met ons op via info@boontje.nl.

Tekst: Vera Schröder