Door Stefan van der Veen
03 oktober 2023

Actueel Wat moet je als werkgever doen als een werknemer niet of onvoldoende functioneert?

Een stappenplan:

Stap 1 – Voortraject; informele fase: Kom erachter waarom de werknemer niet functioneert. Geef geen tegenstrijdige informatie over prestaties, maar communiceer. Luister goed naar de werknemer en sta daarbij – als werkgever – open voor zelfreflectie. Pas daarna kan dat ook van de werknemer verwacht worden. Zorg er verder voor dat informele afspraken over wat verwacht wordt vastliggen.

Stap 2 – Beslissen voor welk traject wordt gekozen: HR en leidinggevenden moeten overleggen en beslissen of ze een exit-traject, formeel verbetertraject, of een andere aanpak willen volgen, afhankelijk van de situatie en de houding van de werknemer.

Stap 3 – Opstellen verbeterplan: Als een formeel verbetertraject wordt gekozen, moet een schriftelijk verbeterplan worden opgesteld met duidelijke doelstellingen, middelen om deze te bereiken, meetbare criteria, gevolgen van niet-slagen, en data voor voortgangsgesprekken.

Stap 4 – Start verbetertraject: De werknemer moet op de hoogte worden gebracht van het verbeterplan en de gevolgen van niet-slagen. De werknemer kan input leveren op het plan.

Stap 5 – Voortgang verbetertraject: Voortgangsgesprekken moeten regelmatig worden gehouden volgens een vast patroon. Het functioneren wordt beoordeeld aan de hand van doelstellingen en voorbeelden. Er moet actieve begeleiding zijn om problemen op te lossen, en de gesprekken moeten worden gedocumenteerd.

Stap 6 – Afronding: Na afloop van het verbetertraject vindt overleg tussen HR en leidinggevende plaats om te beslissen over de verdere gang van zaken. Mogelijke besluiten zijn voortzetting van het dienstverband met aanpassingen, herplaatsing of demotie, of beëindiging van het dienstverband via een vaststellingsovereenkomst of via de kantonrechter. Een eindevaluatie wordt met de werknemer gehouden, waarin het besluit wordt meegedeeld via een schriftelijke communicatie.

Heb je vragen over het opstellen van een dergelijk stappenplan? Neem dan gerust contact met ons op via info@boontje.nl of onze website: https://boontje.nl/

Tekst: Stefan van der Veen