Door Ilse Kersten
17 oktober 2023

Actueel Proeftijdbeding in een opvolgende arbeidsovereenkomst onder omstandigheden mogelijk

De werkgever mag in beginsel in een arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor meer dan zes maanden, een proeftijd overeenkomen met de werknemer. De duur van de proeftijd varieert, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst, van één tot twee maanden.

Een proeftijd kan niet rechtsgeldig worden overeengekomen wanneer sprake is van een opvolgende (lees: tweede) arbeidsovereenkomst. Toch is het niet altijd zo dat wanneer een werknemer bij dezelfde werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit, daarin niet opnieuw een proeftijd mag worden opgenomen. Uit 7:652 lid 6 sub b BW volgt dat dit wel is toegestaan als de nieuwe arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist ten opzichte van de vorige arbeidsovereenkomst.

Dit laatste was aan de orde in een recente zaak die speelde bij de kantonrechter Rotterdam. In deze zaak stond de vraag centraal of rechtsgeldig een proeftijd was overeengekomen in de laatste arbeidsovereenkomst. De werkneemster in kwestie had meerdere functies bij de werkgever vervuld, namelijk die van: 1. Pedagogisch Medewerker; en 2. BBL-student.

Tijdens deze laatste functie volgde de werkneemster een BBL-opleiding Pedagogisch Medewerker, niveau 4. Na afloop daarvan sloten partijen een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de functie van Pedagogisch Medewerker niveau 4, waarin zij een proeftijd opnamen van twee maanden. Vervolgens werd de werknemer tijdens de proeftijd ontslagen. De werknemer stelde dat het proeftijdbeding nietig was, nu sprake was van een opvolgende arbeidsovereenkomst. De kantonrechter sluit zich aan bij het standpunt van de werkgever en oordeelt dat de laatste functie duidelijk andere verantwoordelijkheden van de werknemer eiste dan de functie van BBL-student. De werkgever mocht daarom opnieuw een proeftijd overeenkomen.

De uitspraak laat zien dat het dus onder omstandigheden wel degelijk mogelijk is om een proeftijd op te nemen als een werknemer bij dezelfde werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit. Wil jij hierover advies? Schroom dan niet op contact met ons op te nemen.

Tekst: Ilse Kersten