Door Danny Vesters
25 oktober 2023

Actueel De tanden van de privacybescherming in het arbeidsrecht

Op 25 mei 2018 trad de AVG in werking. Sindsdien is privacy in het arbeidsrecht steeds vaker onderwerp van gesprek. Danny Vesters en Yillis Smit schreven een artikel over de doorwerking van privacy in de arbeidsverhouding, waarbij zij in het bijzonder stilstaan bij de mogelijkheden tot het vorderen van een vergoeding en het kunnen uitsluiten van bewijs in verband met een privacyschending.

Lees het hele artikel op de website van Navigator: https://lnkd.in/dQ4DtyMT