Door Myrthe Steenhuis
26 september 2023

Actueel De zin van mediation

In 2022 werd er in Nederland in circa 1,4 miljoen rechtszaken uitspraak gedaan. Dat zijn maar liefst 3.835 uitspraken per dag! Dat is enorm. In 2020 en 2021 waren de aantallen ongeveer gelijk, aldus het jaarverslag van de Rechtspraak. Hoeveel van deze zaken arbeidszaken zijn, of, in bredere zin, samenwerkingsgeschillen, valt uit de cijfers niet te destilleren. Vaststaat echter dat dit in ieder geval meer dan honderdduizend zaken per jaar zullen zijn.

Dat roept de vraag op, wat maakt samenwerken zo ingewikkeld en wat maakt dat mensen er kennelijk voor kiezen om dan de gang naar de rechter te maken.

Mijn ervaring is dat het dikwijls ingewikkeld wordt gevonden om, zeker in conflictsituaties, het gesprek met elkaar aan te gaan. Mediation is dan bij uitstek geschikt.

Een aantal praktische voordelen van mediation:

– minder kostbaar;
– aanmerkelijk sneller dan een procedure.

Maar ook anderszins is mediation dikwijls te verkiezen boven een procedure.  De ervaring leert dat de uitkomst van een mediation door partijen dikwijls als meer bevredigend wordt ervaren dan een procedure. Immers, in een mediation zijn partijen zelf verantwoordelijk voor de oplossing en wordt deze niet “opgelegd” door een rechter. Daar komt bij dat:

– partijen hun verhaal kunnen doen;
– er (enig) begrip ontstaat voor de standpunten van de andere partij; en
– het op de toekomst gericht is.

Kortom, mediation biedt tal van voordelen ten opzichte van een procedure. Mediation is niet alleen heel zinvol in arbeidsconflicten, maar ook in conflicten in andere samenwerkingsverbanden, zoals franchise, maatschapsconflicten en conflicten in de bestuurskamer.

Wil je eens nader van gedachten wisselen over mediation, of wil je een mediator in de arm nemen? Neem dan vrijblijvend contact op met Myrthe S.J. Steenhuis, via:

T +31 (0)20 572 71 90 | M +31 (0)6 13 37 19 30 | steenhuis@boontje.nl

Tekst: Myrthe S.J. Steenhuis