Door Dianne van Moerkerk
03 augustus 2023

Actueel Meer betrokkenheid bij de re-integratie: per 1 juli 2023 plicht tot het geven van visie op het re-integratietraject

Op de website van UWV vind je de formulieren voor het plan van aanpak, de bijstelling daarvan en de eerstejaarsevaluatie. Deze formulieren (of iets vergelijkbaars) moeten de werkgever en de zieke werknemer gedurende het re-integratietraject samen invullen en meesturen naar UWV bij de WIA-aanvraag. De formulieren bevatten de volgende vragen over de visie op de re-integratie:

“𝘞𝘦𝘭𝘬𝘦 𝘮𝘰𝘨𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬𝘩𝘦𝘥𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘯𝘦𝘮𝘦𝘳/𝘸𝘦𝘳𝘬𝘨𝘦𝘷𝘦𝘳 (𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘯𝘦𝘮𝘦𝘳) 𝘰𝘮 𝘸𝘦𝘦𝘳 (𝘮𝘦𝘦𝘳) 𝘵𝘦 𝘨𝘢𝘢𝘯 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘦𝘯?”

“𝘞𝘢𝘵 𝘷𝘪𝘯𝘥𝘵 𝘥𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘯𝘦𝘮𝘦𝘳/𝘸𝘦𝘳𝘬𝘨𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘦𝘪𝘵𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘵𝘰𝘵 𝘯𝘶 𝘵𝘰𝘦 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘪𝘯𝘨𝘦𝘻𝘦𝘵 𝘣𝘪𝘫 𝘩𝘦𝘵 𝘳𝘦-𝘪𝘯𝘵𝘦𝘨𝘳𝘦𝘳𝘦𝘯?”

“𝘞𝘢𝘵 𝘷𝘪𝘯𝘥𝘵 𝘥𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘯𝘦𝘮𝘦𝘳/𝘸𝘦𝘳𝘬𝘨𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 (𝘯𝘪𝘦𝘶𝘸𝘦) 𝘢𝘧𝘴𝘱𝘳𝘢𝘬𝘦𝘯?”

Partijen zijn sinds 1 juli 2023 verplicht om deze vragen te beantwoorden. Deze nieuwe regel is bedoeld als hulpmiddel om het gesprek over de re-integratie te bevorderen. Dit is goed voor de betrokkenheid van alle partijen en dus voor een succesvol re-integratietraject.

De wijziging is niet volkomen nieuw voor de praktijk. Vaak werd de visie al opgenomen. Het niet nakomen van de verplichting zal overigens niet direct reden zijn voor het opleggen van een loonsanctie.

𝐎𝐧𝐬 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐞𝐬

In onze praktijk zien we (te) vaak dat ziekte samenhangt met een arbeidsconflict of in stand wordt gehouden door conflicten over de re-integratie. We juichen dan ook toe dat dankzij deze nieuwe regel aandacht is voor het belang van het gesprek.

We adviseren werkgevers en werknemers om, al dan niet naar aanleiding van de ingevulde formulieren, bij een (dreigende) conflictsituatie op tijd in te grijpen, zodat dit het re-integratieproces niet zal frustreren. Denk hierbij ook aan het inzetten van een mediator.

Tekst: Dianne van Moerkerk