Door Alex Besters
15 augustus 2023

Actueel Belastingdienst trekt goedkeuring modelovereenkomsten vrije vervanging per 1 januari 2024 in n.a.v. Deliveroo-arrest

Het op 24 maart jl. door de Hoge Raad gewezen Deliveroo-arrest heeft belangrijke gevolgen voor de kwalificatie van arbeidsrelaties. In deze uitspraak overwoog de Hoge Raad onder meer dat ook in een arbeidsovereenkomst bepaald kan zijn dat een werknemer zich kan laten vervangen door anderen. De verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren is één van de elementen die van belang kunnen zijn bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie, maar dit element is niet doorslaggevend. De beoordeling hangt af van verschillende omstandigheden.

In de huidige modelovereenkomsten van de Belastingdienst voor het werken buiten loondienst, wordt het element van vrije vervanging echter juist als uitgangspunt genomen voor de conclusie dat er géén sprake is van een arbeidsovereenkomst. De Belastingdienst trekt daarom per 1 januari 2024 de goedkeuring van deze modelovereenkomsten in. De goedkeuring wordt niet alleen ingetrokken voor modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, maar ook voor brancheovereenkomsten en individuele overeenkomsten die op vrije vervanging zijn gebaseerd.

𝘞𝘢𝘵 𝘵𝘦 𝘥𝘰𝘦𝘯?

Opdrachtgevers en opdrachtnemers die gebruik maken van dergelijke modelovereenkomsten moeten vóór 1 januari 2024 hun arbeidsrelaties opnieuw beoordelen en, indien nodig, aanpassingen doorvoeren. De Belastingdienst zal de betrokken partijen, bij wie de goedkeuring van een ‘vrije vervanging’-modelovereenkomst is verleend, vóór 1 oktober 2023 informeren over de intrekking. Wacht echter niet op deze brief. Het is verstandig om proactief aan de slag te gaan met de herbeoordeling van de arbeidsrelatie.

Meer weten over de kwalificatie van arbeidsrelaties of advies nodig over de inrichting van jouw flexibele schil? Neem contact op met Alex Besters.