17 maart 2022

Mediation Mediation: steeds belangrijker in werkrelaties

Werkgevers let op. Stuur niet te snel aan op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zonder eerst constructieve en reële pogingen te hebben gedaan om te onderzoeken of de (vermeende) verstoorde arbeidsrelatie nog herstelbaar is.

Op 28 februari jl. herstelde het hof Arnhem-Leeuwarden de arbeidsovereenkomst aangezien er geen sprake was van een duurzame verstoring. De werkgever had namelijk de verschillende voorstellen tot mediation van de werknemer niet mogen weigeren.

Deze uitspraak laat weer zien dat mediation steeds belangrijker wordt bij het oplossen van arbeidsconflicten in werkrelaties. Denk ook aan het dringende advies van de Voorzieningenrechter aan Tweede Kamerlid Gündogan en de Volt-fractie om alsnog onder leiding van een mediator in gesprek te gaan.

Uiteraard heeft mediation met name kans van slagen als partijen écht vrijwillig en gemotiveerd aan de mediationtafel zitten. Als het slechts wordt ingezet als rituele dans (bijvoorbeeld om het ontslagdossier rond te krijgen), heeft mediation geen of minder zin. Een goede mediator zal dit echter al snel merken en daar op acteren.

Meer weten over de mogelijkheden van ontslag bij een verstoorde arbeidsrelatie? Of op zoek naar een mediator? Neem gerust contact met ons op.
Boontje Advocaten & MediatorsPaul BoontjeDianne van Moerkerk