Door &
28 januari 2022

Actueel Speak up and Reach out

Integriteitskwesties zijn aan de orde van de dag. In onze praktijk zijn we dagelijks bezig met allerlei vragen die raken aan de integriteit en het gedrag van personen en organisaties. De actualiteiten bevestigen opnieuw de noodzaak van een solide beleid en een “speak-up” cultuur.

Wat kan Boontje Advocaten & Mediators hierin voor u betekenen? Allereerst kunnen wij voor uw organisatie controleren of u de basics op orde heeft. Dat kan middels een quick scan, waarmee onze advocaten snel kunnen beoordelen in hoeverre het beleid en de diverse meldpunten voldoen aan de eisen die daaraan in de wet en jurisprudentie worden gesteld. Waar nodig kunnen wij (aanvullende) documentatie voor u opstellen, waarbij oog is voor de belangen en specifieke kenmerken van uw organisatie. Ons kantoor kan ook bijdragen aan het creëren van een cultuur waarin integriteitskwesties bespreekbaar zijn. Zo geven wij trainingen waarin onze experts op interactieve wijze uw medewerkers faciliteren om samen een cultuur te creëren waarin grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd, waarin mensen elkaar aanspreken en niet integer en/of grensoverschrijdend gedrag (durven te) melden. Natuurlijk delen we ook graag onze kennis en kunde met u door middel van kennissessies waarin wij met u in gesprek treden over integriteitsproblemen en mogelijke oplossingen. Kortom, op het gebied van preventie staat Boontje Advocaten & Mediators u met raad en daad bij.

Boontje Advocaten & Mediators biedt niet alleen hulp aan de voorkant. Ook als u – als organisatie of als werknemer – wordt geconfronteerd met niet integer of grensoverschrijdend gedrag of een vermoeden daarvan, staat Boontje Advocaten & Mediators voor u klaar. Onze experts hebben veel ervaring met dit onderwerp en staan zowel betrokkenen als organisaties bij in de aanpak van deze complexe thema’s. Daarbij helpt dat bij Boontje Advocaten & Mediators zowel advocaten als mediators werkzaam zijn, die hun expertise op het gebied van compliance en integriteit kunnen bundelen (dat noemen wij de Arbeidsrecht Plus-formule). Deze experts beschikken gezamenlijk over de kennis, ervaring, tools en contacten om u bij deze problematiek multidisciplinair te kunnen adviseren en bijstaan. Wij overzien het hele speelveld en adviseren u bij de complexe afweging van belangen en strategieën die in dit soort kwesties vaak aan de orde is.

Wilt u meer informatie? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Neem contact op met: Stéphanie Spoelder of Paul Boontje.