Door
20 oktober 2021

Compliance en integriteit Hoe het niet moet: onzorgvuldig onderzoek en prematuur handelen werkgever

Gisteren (20 oktober 2021) heeft het Hof Amsterdam uitspraak gedaan in een (vermeende) #MeToo kwestie.[1] In eerste aanleg had de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een van de redacteuren van de Volkskrant ontbonden. Het Hof Amsterdam was het hiermee niet eens en kende de redacteur een billijke vergoeding toe van EUR 370.000 bruto.

Het Hof oordeelde dat geen sprake was geweest van een #MeToo situatie. De betrokken redacteur had weliswaar “laakbaar” gehandeld: (1) in zijn berichtenverkeer met vrouwelijke auteurs (gelet op de toonzetting, bewoordingen en tijdstippen van verzending); (2) hij had één keer de indruk gewekt dat het maken van een afspraak invloed zou kunnen hebben op zijn recensie; en (3) hij had één keer informatie gelekt uit een jury waarin hij deelnaam. Dit was echter onvoldoende om te concluderen dat de redacteur stelselmatig misbruik had gemaakt van zijn machtspositie als recensent. Hij was ook niet eerder aangesproken op zijn gedrag. De redacteur heeft bovendien aangegeven zijn gedrag te betreuren en dat hij zich niet bewust is geweest van de impact ervan op de betreffende auteurs. Volgens het Hof heeft de redacteur evenmin willens en wetens gelogen tegen de Volkskrant over zijn contacten. De Volkskrant heeft volgens het Hof prematuur geconcludeerd dat de arbeidsovereenkomst tot een einde moest komen, op basis van een onzorgvuldig uitgevoerd intern onderzoek en voordat er onafhankelijk extern onderzoek had plaatsgevonden.

Voor beide partijen was de uitkomst van de hele situatie een hard gelag: de goede naam van de betrokken redacteur is geschaad en de Volkskrant moet een fors bedrag betalen.

Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

  • In dit soort precaire situaties is het van belang vanaf het eerste moment de juiste stappen te zetten, zonder vooringenomenheid;
  • Deskundig onafhankelijk (extern) onderzoek is essentieel;
  • Géén fishing expeditions;
  • Hoor/wederhoor is belangrijk; en
  • Goede communicatie is een must.

Begeleiding in dit soort kwesties is mijn expertise. Neem dus vooral contact op: Loes Wevers (0630026777 of wevers@boontje.nl).

[1] Zie: Gerechtshof Amsterdam, 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3089