Door Dianne van Moerkerk &
21 mei 2021

WAZO Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Op 20 april jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om negen weken van het ouderschapsverlof door te betalen. Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze de zorg voor een kind en werk kunnen combineren.

Huidige situatie
Op dit moment kunnen (beide) ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot zij de leeftijd van acht jaar bereiken. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij de werkgever en de werknemer daar andere afspraken over maken.

Situatie per 2 augustus 2022
Het wetsvoorstel regelt dat per 2 augustus 2022  ouders aanspraak kunnen maken op een uitkering van UWV ter hoogte van vijftig procent van hun (maximum) dagloon gedurende negen weken van het ouderschapsverlof. Relevant in dat kader is dat de negen verlofweken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof, en kan dan alsnog – onbetaald – worden opgenomen tot het kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om hierover aanvullende afspraken te maken.

Conclusie
Met het wetsvoorstel slaat het Kabinet wederom een slag op het gebied van verlof na de geboorte van een kind. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners namelijk al vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Daarnaast kunnen partners vanaf 1 juli 2020 vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Dit verlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Hoewel tijdens het geboorteverlof het loon niet wordt doorbetaald door de werkgever, hebben partners in die periode recht op een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon.

Meer weten over het wetsvoorstel en/of andere verlofvormen? Neem dan contact op met Dianne van Moerkerk (vanmoerkerk@boontje.nl) of met Joris de With (dewith@boontje.nl). Dat kan ook telefonisch op 020 – 572 7190.