13 oktober 2020

Hoofd navigatie Wetsvoorstel: vanaf 1 september 2021 medisch advies bedrijfsarts leidend bij RIV-toets door UWV

Werkgevers met een arbeidsongeschikte werknemer opgelet! Vanaf 1 september 2021 is mogelijk het advies van de bedrijfsarts leidend bij de RIV-toets die UWV na twee ziektejaren van een arbeidsongeschikte werknemer verricht. De werkgever loopt hierdoor minder risico een loonsanctie opgelegd te krijgen.

De RIV-toets
Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, is het uitgangspunt dat de werkgever gedurende de eerste twee ziektejaren van de werknemer, of zolang de tijdelijke arbeidsovereenkomst voortduurt, verplicht is voor een groot deel het loon door te betalen en de werknemer te re-integreren met behulp van een bedrijfsarts/arbodienst. Mochten de re-integratie-inspanningen niet leiden tot een betermelding van de werknemer, dan doet de werknemer aan het einde van de twee ziektejaren een aanvraag voor een WIA-uitkering. Bij de aanvraag dient een re-integratieverslag te worden overlegd. Op basis van dit verslag beoordeelt UWV conform de Wet verbetering poortwachter of de werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Deze toets wordt ook wel de ‘RIV-toets’ genoemd. Wanneer UWV tot het oordeel komt dat de re-integratie-inspanningen van de werkgever onvoldoende waren, dan kan UWV een loonsanctie opleggen en de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever verlengen met maximaal 52 weken.

Verschil van inzicht bedrijfsarts en verzekeringsarts UWV
Bij de RIV-toets krijgt UWV hulp van een arbeidsdeskundige en verzekeringsarts. De verzekeringsarts vormt een eigen medisch oordeel die kan afwijken van het medisch advies van de bedrijfsarts. Zo kan een verzekeringsarts bijvoorbeeld tot het oordeel komen dat de werknemer meer uren kon werken terwijl de bedrijfsarts een lagere ureninschatting heeft gegeven. Nu is het nog zo dat dit verschil van inzicht voor rekening van de werkgever kan komen door de oplegging van een loonsanctie. Uit onderzoek is gebleken dat werkgevers dit als een knelpunt ervaren aangezien zij willen kunnen vertrouwen op het advies van de bedrijfsarts.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft begrip voor de werkgevers en acht een verandering op dit punt noodzakelijk. Daartoe heeft minister Koolmees een wetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat per 1 september 2021 het medisch advies van de bedrijfsarts bij de RIV-toets leidend is. De verzekeringsarts zal dit advies dan niet langer beoordelen, wat meer zekerheid geeft aan werkgevers. De RIV-toets wordt dan nog enkel door een arbeidsdeskundige van UWV uitgevoerd. De arbeidsdeskundige beoordeelt dan of werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd die passend zijn bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. Op basis van dit oordeel bepaalt UWV of de inspanningen voldoende zijn geweest of dat een loonsanctie wordt opgelegd. Als het wetsvoorstel van minister Koolmees wordt aangenomen blijft het opleggen van een loonsanctie dus nog steeds mogelijk, maar de oorzaak hiervan kan niet meer liggen in een medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts.

Het wetsvoorstel van minister Koolmees is op 1 oktober 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Conclusie
Bent u werkgever en heeft u vragen over uw re-integratieverplichtingen? Of bent u een arbeidsongeschikte werknemer en bent u het niet eens met het advies van de bedrijfsarts? Neem in dat geval contact op met Wouter Hes, Lucine Meijers of een andere collega van Boontje advocaten op 020-572 7190.