14 september 2020

NOW NOW (3.0) reorganiseren?

NOW 3.0 biedt de mogelijkheid om te reorganiseren en tegelijkertijd aanspraak te behouden op de loonkostensubsidie. In onze laatste blog informeerden wij u over NOW 3.0, de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) en tevens opvolger van NOW 2.0, die op 1 oktober aanstaande eindigt. NOW 3.0 biedt werkgevers nog steeds aanspraak op subsidie, hetzij in steeds beperktere mate. Anders dan bij de voorgangers, is het echter mogelijk gelijktijdig te reorganiseren. De “boete” voor ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen, zoals wij die kenden onder NOW 1.0 en 2.0, wordt losgelaten en daling van de loonsom heeft minder invloed op de te ontvangen subsidie. Zo krijgen werkgevers wel nog steeds de steun die zij nodig hebben, maar kunnen zij vanaf 1 oktober aanstaande hun organisatie gaan aanpassen aan de nieuwe realiteit.

Het voorgaande zal goed nieuws zijn voor veel werkgevers. Dit betekent echter niet dat zij hun organisatie mogen herinrichten zoals het hen goeddunkt. Een reorganisatie moet aan een breed scala aan wet- en regelgeving voldoen. Voor uw organisatie hopelijk iets eenmaligs, voor ons dagelijkse kost, waar wij u graag bij helpen.

Het Boontje reorganisatie-stappenplan
Een reorganisatie is een intensief traject en vergt een zorgvuldige voorbereiding. Hieronder vindt u onze infographic, waarin de te nemen stappen en het tijdspad schematisch staan weergegeven.

De komende weken zullen wij u aan de hand van de infographic door het reorganisatieproces leiden. In onze volgende blogs komt telkens een stap van het reorganisatie-stappenplan aan bod:

Stap 1: Reden
Hoewel een werkgever in beginsel vrij is om te reorganiseren, moet de noodzaak van de reorganisatie wel onderbouwd worden. De bedrijfseconomische reden kan bijvoorbeeld zijn gelegen in een slechte financiële situatie, werkvermindering of beëindiging van werkzaamheden.

Stap 2: Selectie
Een werkgever kan niet zelf kiezen welke werknemer(s) hij voordraagt voor ontslag. Bij de selectie van boventallige werknemers bepaalt de rangorde van groepen medewerkers en het afspiegelingsbeginsel welke werknemer voor ontslag moet worden geselecteerd.

Stap 3: Herplaatsing
Als een werknemer voor ontslag wordt geselecteerd, is een werkgever wettelijk verplicht om te zoeken naar mogelijkheden om de werknemer in een passende functie te herplaatsen.

Stap 4: Beëindiging
De wet bepaalt dat de werkgever zich tot UWV moet wenden met het verzoek toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer(s) op te zeggen. Met het oog op snelheid en zekerheid, is het echter raadzaam in goed overleg met de betreffende werknemer(s) een vaststellingsovereenkomst aan te gaan.

Bij elke stap zal aandacht worden besteed aan de relevante wet- en regelgeving en zullen wij u uiteraard praktische handvatten bieden. Ook zullen wij het tijdspad bepreken dat onder andere wordt beïnvloed door een verplichte melding collectief ontslag, verplichte raadpleging van de ondernemingsraad en de UWV-procedure. Mocht in de tussentijd meer bekend worden over NOW 3.0, dan houden wij u daarvan uiteraard ook op de hoogte.

Meer weten?
Alvast meer weten over de te nemen stappen bij een reorganisatie? Neem dan contact op met Yvette Dissel (dissel@boontje.nl) of Stéphanie Spoelder (spoelder@boontje.nl). Dat kan ook telefonisch via 020 – 572 7190. Ons Corona Reorganisatie Team staat voor u klaar.