02 juli 2020

Aanvullend geboorteverlof voor partners per 1 juli 2020

In november 2018 werd het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) aangenomen. Als gevolg daarvan werden per 1 januari 2019 de verlofmogelijkheden voor partners bij de geboorte van een baby verruimd tot eenmaal het aantal werkuren per week. Per 1 juli 2020 gaat ook het aanvullend geboorteverlof voor partners gelden en heeft de partner na de bevalling recht op maximaal 5 weken geboorteverlof.

Aanvullend geboorteverlof

Het aanvullend geboorteverlof is een extra geboorteverlof en kan enkel worden opgenomen nadat eerst het geboorteverlof van 1 week opgenomen is (ook wel kraamverlof genoemd). Als voorwaarde geldt dat het aanvullend geboorteverlof binnen 6 maanden na de geboorte van het kind moet worden opgenomen. De duur van het aanvullend geboorteverlof is, net als bij het kraamverlof, gekoppeld aan het aantal werkuren per week. Partners kunnen maximaal 5 keer het aantal werkuren per week aanvullend geboorteverlof opnemen (maximaal 5 weken). 

UWV

Een verschil met het kraamverlof is dat partners tijdens het aanvullend geboorteverlof geen salaris ontvangen, maar een uitkering van het UWV. Bij kraamverlof betaalt de werkgever het loon volledig door, terwijl de partner bij het aanvullend geboorteverlof een uitkering ontvangt van maximaal 70% van het dagloon (maximaal 70% van het maximumdagloon). De werkgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van de uitkering en mag de uitkering zelf houden indien zij (70% van) het loon tijdens het verlof doorbetalen.

Meer weten over de WIEG en/of andere verlofvormen? Neem contact op met Loes Wevers.