Door Wouter Hes
22 mei 2020

NOW Accepteer het dubbele gevoel rond de NOW-2!

 

Het Nederlandse rechtssysteem onderkent dat bedrijven in de maatschappij (rechts)handelingen kunnen verrichten gelijk aan mensen. We hebben het dan ook over natuurlijke respectievelijk rechtspersonen. Die juridische vertaalslag is nodig in ons rechtsstelsel, maar lijkt soms wat kunstmatig. Steeds vaker blijkt echter dat ook ondernemingen dilemma’s hebben die wij ook als natuurlijke personen, dus mensen van vlees en bloed ervaren. Dat is logisch, omdat ondernemingen bestuurd worden door diezelfde mensen.

Tijdens de huidige Corona-crisis worden die bestuurders geconfronteerd met het dilemma dat er gereorganiseerd moet worden om de onderneming levensvatbaar te houden. Dat geeft vaak een dubbel gevoel. Enerzijds verdriet en onzekerheid over de beslissing en de gevolgen voor de medewerkers, die soms al heel lang voor de organisatie werken. Anderzijds ook het gevoel van hoop dat het na de reorganisatie beter zal gaan. Ook voor de medewerkers in de betreffende organisaties geldt vaak dat dubbele gevoel. Verdriet om het afscheid voor hen die getroffen worden door de reorganisatie, maar ook verdriet bij de achterblijvende medewerkers die collega’s zien vertrekken. Voor die laatste groep geldt ook dat zij een dubbel gevoel hebben. Naast het verdriet namelijk blijdschap dat zij niet direct door de reorganisatie worden geraakt en hun baan (kunnen) behouden en hoop dat zij ook in de toekomst voor de onderneming kunnen blijven werken.

Als mens herkennen wij het dubbele gevoel en de (interne) strijd die dat oplevert. Veel van onze werknemersklanten herkennen dat eveneens. De boosheid en het verdriet over de beslissing van de werkgever en (vaak, al is het soms na verloop van tijd pas) het gevoel van opluchting dat aan een lange periode van strijd of “op de tenen lopen”  een einde is gekomen. Regelmatig geven die klanten enige tijd na het einde van de arbeidsovereenkomst aan dat ze nog steeds verdrietig zijn over het einde van de arbeidsrelatie met de voormalig werkgever, maar ook blij en dankbaar zijn met de kans die ze daardoor hebben gekregen om hun leven (professioneel) anders in te richten. Zij zouden dat vaak niet hebben gedaan als de ex-werkgever niet zou hebben besloten om de arbeidsovereenkomst tot een einde te brengen, vanwege de gouden kettingen die een langdurige arbeidsrelatie uiteindelijk voor sommige medewerkers (dreigen te) worden.

Als natuurlijke personen herkennen we de strijd tussen tegenstrijdige gevoelens. Wij vinden/hebben geleerd dat we moeten kiezen tussen die gevoelens. Coaching vanuit bewustzijnsontwikkeling gaat er vanuit dat tegenstrijdige gevoelens wel degelijk naast elkaar kunnen bestaan. Verdriet en blijdschap bijvoorbeeld lijken elkaar uit te sluiten, maar dat is lang niet altijd het geval. De acceptatie van het feit dat die ogenschijnlijk elkaar uitsluitende gevoelens juist naast elkaar kunnen bestaan en ons kunnen helpen bij het nemen van beslissingen die (daardoor) ook goed kunnen voelen, maakt beslissingen minder zwaar en duurzamer.

Het bovenstaande geldt ook voor rechtspersonen. Het lijkt er op dat we dit in Nederland nog onvoldoende onderkennen. Neem de discussie rond de NOW-2. De steunmaatregelen en het ontbreken van een boete voor ondernemingen die tijdens het ontvangen van die steunmaatregelen (toch) reorganiseren. Ook daar speelt het dubbele gevoel. Wij allen geven (uiteindelijk moeten we toch deze ruimhartige steunmaatregelen met z’n allen terugbetalen) steun aan noodlijdende bedrijven en dat geeft een goed gevoel, maar het voelt niet goed als mensen tegelijkertijd worden ontslagen. Hoewel dat dubbele gevoel niet naast elkaar lijkt te kunnen bestaan, is dat wel degelijk het geval.

De ondernemer die zijn bedrijf niet failliet wil laten gaan, zal – indien die organisatie is getroffen door de Corona crisis – mogelijk moeten beslissen om te reorganiseren. Niet omdat die ondernemer dat graag wil, maar simpelweg om het voortbestaan van die onderneming ook in de toekomst te kunnen waarborgen. De steunmaatregelen helpen daarbij, evenals het reorganiseren van die onderneming.

Uiteraard is het goed om misbruik te voorkomen. In Nederland beoordeelt UWV –kritisch – de aanvragen voor vergunningen om in verband met bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Ondernemers met een deugdelijke onderbouwing van een ontslagvergunningsaanvraag kunnen reorganiseren. De toegekende steun in het kader van de NOW-2 zal daarbij door UWV betrokken kunnen worden. Het toekennen van steunmaatregelen bij getroffen bedrijven en de mogelijkheid om gecontroleerd te reorganiseren leidt tot wat uiteindelijk beter is, namelijk organisaties die deze crisis overleven en daarmee ook zorgen voor werkgelegenheid in de toekomst. Ja, het voelt wellicht dubbel, maar dat hoort bij het (bedrijfs)leven, dus accepteer dat dubbele gevoel en accepteer dat het geven van steun onder NOW-2 en het kunnen reorganiseren naast elkaar kunnen bestaan.

Meer weten?

Neem contact op Wouter Hes of een van onze andere advocaten:

 

T + 31 0(20) 572 71 90.