12 april 2019

Legal nav Nieuwe EU-richtlijn zorgt voor twee maanden betaald ouderschapsverlof

Op 1 januari 2019 werden in Nederland de verlofmogelijkheden verruimd voor partners bij de geboorte van een baby (zie ook: https://boontje.nl/article/meer-verlof-voor-partner-bij-geboorte-baby-wet-invoering-extra-geboorteverlof-wieg-aangenomen/). Door de inwerkingtreding van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) hebben partners op dit moment recht op vijf dagen betaald verlof. De werkgever betaalt het salaris tijdens dit verlof volledig door. Tevens kunnen partners vanaf 1 juli 2020 tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het salaris (gemaximeerd tot het maximumdagloon). Daarnaast hebben ouders recht op zes maanden onbetaald ouderschapsverlof.

Het geboorte- en ouderschapsverlof zal de komende drie jaar verder uitgebreid worden, aangezien het Europees Parlement op 4 april heeft ingestemd met een nieuwe richtlijn. 

Extra betaald verlof

De richtlijn bepaalt minimumvereisten die alle lidstaten moeten toepassen in de komende drie jaar. Het betaalde kraamverlof voor partners zal worden verruimd naar tien dagen, waarbij de werkgever minstens het loon moet betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte. Het ouderschapsverlof zal ook veranderen. De nieuwe richtlijn schrijft voor dat beide ouders recht krijgen op twee maanden betaald ouderschapsverlof. De EU-lidstaten mogen zelf vaststellen wat een passende minimumuitkering is tijdens dit verlof. Die betaling moet hoog genoeg zijn om een ‘fatsoenlijke levensstandaard’ te kunnen behouden.

Kansen vrouwen op de arbeidsmarkt

De bedoeling van deze richtlijn is de vertegenwoordiging van vrouwen op de werkplek te verhogen en de gelijkwaardigheid van de rollen binnen het gezin te versterken. Volgens de nieuwe regels mogen werkende ouders eveneens aan hun werkgevers vragen het werkschema aan te passen door gebruik te maken van thuiswerken of flexibele uurroosters. Werkgevers moeten deze verzoeken serieus in overweging nemen, maar mogen daarbij rekening houden met de eigen middelen en operationele capaciteit.

Wilt u meer weten over geboorte- of ouderschapsverlof? Neem dan contact op met Dianne van Moerkerk