29 april 2019

Arbeidsovereenkomst Meer rechten voor flexibele werknemers

De bescherming van werknemers in de zogenaamde platformeconomie is een actueel vraagstuk. Eerder moest een Nederlandse rechter oordelen of de overeenkomst tussen Deliveroo en een van haar fietskoeriers gekwalificeerd moest worden als een arbeidsovereenkomst, dan wel een opdrachtovereenkomst. De roep om betere arbeidsvoorwaarden voor de flexibele werknemer werd gehoord in het Europees Parlement, wat heeft geleid tot een nieuwe richtlijn.

Transparantie en voorspelbaarheid
De richtlijn verschaft minimumrechten aan werknemers met korte arbeidscontracten, oproepkrachten, gelegenheidswerkers, werknemers die werken op basis van een vouchersysteem, werknemers van online dienstenplatforms (zoals Uber of Deliveroo) en betaalde stagiairs.

Het doel van de richtlijn is het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden door het bevorderen van een transparantere en beter voorspelbare arbeidsmarkt. Werknemers moeten volgens de richtlijn beter worden geïnformeerd over hun rechten en plichten, en wel op de eerste dag. De inhoud van de functie moet bekend zijn, alsmede de startdatum, contractduur en vergoedingen. Ook moeten werknemers een indicatie krijgen van referentiedagen- of uren wanneer het gaat om onvoorspelbare werkroosters.

Meer rechten
Voor oproepkrachten of werknemers met een vergelijkbaar contract moet het mogelijk zijn om zonder gevolgen een opdracht te weigeren als deze buiten de bepaalde referentie-uren valt. Daarnaast hebben zij volgens de nieuwe richtlijn recht op compensatie als de opdracht niet op tijd wordt afgezegd. Ten slotte zal de werkgever gratis verplichte trainingen moeten verzorgen, die voor zover mogelijk binnen werktijd moeten worden afgerond.

Gevolgen
Lidstaten hebben drie jaar de tijd om de nieuwe richtlijn te implementeren in de eigen wetgeving. De vraag is of deze richtlijn daadwerkelijk veranderingen gaat brengen in de positie van de flexibele werknemer. Deliveroo houdt vast aan het standpunt dat hun koeriers werken als zelfstandige en om die reden niet vallen onder het bereik van de richtlijn.

Vragen over flexibele arbeidsrelaties? Neem contact op met een van onze specialisten: Pauline Sick, Jolande de Groot, Danny Vestersof Loes Wevers