14 maart 2019

CAO-recht Actualiteiten bijzonder onderwijs


Ontslagrecht & de Wab
 

Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerd. Met de komst van de WWZ zou het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en goedkoper worden. Om de praktijk eerst te laten wennen aan het nieuwe ontslagstelsel, zou de WWZ na vijf jaar grondig worden geëvalueerd. De WWZ blijkt ontslag echter dusdanig te bemoeilijken, dat dit in de praktijk onwenselijke gevolgen heeft. Als gevolg hiervan is reeds drie jaar na de inwerkingtreding van de WWZ een wetsvoorstel ingediend dat wederom een wijziging van het ontslagrecht tot gevolg zal hebben: de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) met 1 januari 2020 als beoogde inwerkingtredingsdatum. Naast wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht heeft de Wab ook gevolgen voor de ketenregeling, de transitievergoeding en de oproepovereenkomst. Kortom: de inkt van de WWZ is nog maar net droog of er staat alweer een nieuw wetsvoorstel voor de deur dat het arbeidsrecht wederom drastisch zal veranderen. 

De Wab zal uiteraard ook belangrijke consequenties voor de regelgeving binnen het bijzonder onderwijs hebben. Wij houden u hiervan graag op de hoogte. De komende maanden zullen wij daarom in een reeks nieuwsbrieven de meest relevante ontwikkelingen voor het bijzonder onderwijs voor u in kaart brengen. Daarbij zal uiteraard ook aandacht aan de CAO PO, VO en MBO worden besteed. In dat kader is onder meer relevant dat de CAO PO en CAO VO aflopen vóór de beoogde inwerkingtreding van de Wab, terwijl de CAO  MBO nadien afloopt. Wij zullen dan ook tevens aandacht besteden aan de vraag wat de inwerkingtreding van de Wab zal betekenen voor de huidige en toekomstige CAO’s.

Bijgaand treft u deel I van deze reeks aan, waarin de Wab en de nieuwe ontslaggrond (de i-grond) centraal staan.

Vragen naar aanleiding van de nieuwsbrieven kunt u stellen aan Carola Meyer-de Swaan en Lucine Meijers via meyer@boontje.nl

Wilt u onze nieuwsbrieven automatisch in uw mailbox ontvangen, stuur dan een e-mail naar voornoemd e-mailadres.