21 december 2018

CAO-recht De kerst- of eindejaarsborrel: houd het personeel in gareel!

Een kerst- of eindejaarsborrel hoort natuurlijk vooral gezellig te zijn en het is niet onze bedoeling uw plezier op voorhand te bederven. Maar helaas gaat het niet altijd goed. Is er eenmaal alcohol in de man/vrouw, dan kan er nog wel eens iets voorvallen. Wat moet je daar nu als werkgever mee?

Rechters blijken veel waarde te hechten aan de eigen verantwoordelijkheid van werknemers, interne protocollen en de gevolgen van het ontslag voor de desbetreffende werknemer. Een greep uit de rechtspraak van de laatste jaren.

Een 58-jarige metselaar, maakt tijdens de jaarlijkse kerstborrel ruzie, waarna collega’s tegen hem zeggen dat hij naar huis moet gaan. Dit doet hij echter niet. Hij blijft buiten de borrellocatie wachten op de directeur en vliegt deze aan op het moment dat de directeur naar huis wil gaan. Een andere werknemer voorkomt dit, waarop de metselaar bedreigende taal naar de directeur uitslaat. De werknemer wordt op staande voet ontslagen. Dit ontslag blijft in stand. De rechter meent dat de werknemer beter had moeten weten, gezien onder andere zijn leeftijd.

In een andere zaak besloot een werknemer in de transportsector om ’s nachts na de kerstborrel naar huis te rijden waarbij hij een eenzijdig ongeval veroorzaakte. Hij werd daarop op staande voet ontslagen. Volgens de rechter was het gedrag van de werknemer ontoelaatbaar, gelet op de onderneming waar hij werkzaam was. Het ontslag op staande voet hield dus stand.

In 2015 gingen medewerkers van ABN AMRO na afloop van een rondvaart in de stad nog iets drinken bij een café. In dit café misdroeg een collega zich ten opzichte van zijn andere collega’s. Zo zat hij ongewenst aan de billen van een vrouwelijke collega, en likte hij een andere vrouwelijke collega over haar oor. Hij deelde ook een klap uit aan een mannelijke collega. De medewerker werd hierop op staande voet ontslagen. De rechter was het hier niet mee eens, en oordeelde dat geen sprake was van seksuele intimidatie, nu de andere werknemers zich makkelijk aan de situatie hadden kunnen onttrekken en het overduidelijk was dat de werknemer erg dronken was. De rechter ontbond de arbeidsovereenkomst wel.

Ook bij ProRail ging het tijdens de jaarlijkse kerstborrel mis. Een werknemer met een lang dienstverband zat tijdens de borrel aan de billen van een vrouwelijke collega. De vrouw gaf aan dat zij hier niet van is gediend. De werknemer werd boos en ontkende, maar op aandringen van andere collega’s ging de werknemer wel naar huis. Later heeft hij zijn excuses aangeboden. Het ontslag op staande voet houdt bij de rechter geen stand. De rechter oordeelde dat ProRail zich had moeten houden aan de interne protocollen, en een ontslag op staande voet beter had moeten beargumenteren. De arbeidsovereenkomst blijft in stand.

Conclusie. Wanneer een werknemer zich misdraagt tijdens de (kerst)borrel, kunnen de gevolgen groot zijn. Om voor zowel werkgever als werknemer duidelijkheid te creëren, doet een werkgever er goed aan om duidelijk te maken dat er binnen het bedrijf regels gelden, ook voor gedrag tijdens borrels. Op deze wijze wordt voorkomen dat, in het geval het toch (ernstig) mis gaat, werkgevers niets meer kunnen doen dan een waarschuwing uitdelen.

Met deze waarschuwing op zak, wensen wij u fijne feestdagen toe en een goed 2019! Voor vragen of problemen, is Boontje advocaten bereikbaar op 020 572 71 90.