13 juli 2018

Niet langer wakker liggen van slapende dienstverbanden

Eerder blogden wij over de slapende dienstverbanden met zieke werknemers (zie: https://boontje.nl/slapende-zieken-wel-of-geen-transitievergoeding/). Deze dienstverbanden werden populair toen werkgevers door de invoering van de WWZ verplicht werden om langdurig zieke werknemers een transitievergoeding te betalen. Slapende dienstverbanden lijken echter verleden tijd.  De Eerste Kamer heeft namelijk op 10 juli 2018 ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor de betaling van de transitievergoeding aan langdurig zieke werknemers.

Het wetsvoorstel treedt hoogstwaarschijnlijk in werking op 1 april 2020 en geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015. Daarmee worden ook werkgevers die al een vergoeding hebben betaald aan langdurig zieke werknemers gecompenseerd. De compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

Wilt u meer weten over het wetsvoorstel of over slapende dienstverbanden? Neem dan contact op met Dianne van Moerkerk of Lucine Meijers.