06 juli 2018

Legal nav Een gezochte crimineel in dienst: hoe kom ik erachter en wat doe ik eraan?

Geen enkele werkgever zit te wachten op werknemers die gezocht worden in verband met criminele activiteiten. Maar hoe kom ik erachter of die goede sollicitant niet toevallig op een lijst van gezochte criminelen staat? In Nederland kan een lijst met voortvluchtige personen worden gecontroleerd op de nationale opsporingslijst van de politie. Dat is een hele klus, maar zou theoretisch voor een werkgever nog te doen zijn. Maar hoe pak je dit aan wanneer een sollicitant uit Polen, Bulgarije of een ander land afkomstig is? Met de nieuwe online tool van Safetychecker kunt u vrijwel alle actueel gezochte criminelen en terroristen in binnen- en buitenland vinden. U toetst simpelweg de naam van de sollicitant in en met een druk op de knop ziet u of er een match is met een opsporingslijst ergens in Europa en zelfs een groot deel van de landen daarbuiten. Wanneer u uw gehele personeelsbestand wil laten checken, kiest u simpelweg voor het uploaden van uw personeelslijst in een excel-bestand en u krijgt direct eventuele matches zichtbaar. Safetychecker heeft een 24/7 modus met emailnotificatie, is AVG (privacy)-proof en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervan dus zonder risico gebruik maken. Bij een groot bedrijf in de Rotterdamse haven werd op deze manier recent nog een gezochte terrorist opgespoord en aan de politie overgedragen.

Wanneer u een eventuele match heeft met een gezochte crimineel, wat  kunt u arbeidsrechtelijk gezien dan ondernemen? Wanneer u zich nog in de sollicitatiefase bevindt, is een en ander niet zo moeilijk: u kunt de sollicitant simpelweg niet aannemen, of – wanneer u het contract al getekend heeft – in of zelfs nog voor de proeftijd ontslaan. Indien uit een analyse van het bestaande personeelsbestand matches naar voren komen, is het juridisch minder eenvoudig de sanctie te bepalen.

Wanneer u de gezochte crimineel aan de politie heeft overgedragen en hij als gevolg daarvan geen werkzaamheden meer kan verrichten, bent u op grond van artikel 7:628 BW altijd gerechtigd de loonbetaling stop te zetten. Het is echter niet zonder meer mogelijk de betreffende werknemer ook te ontslaan. Voor een ontslag op staande voet bij een werknemer in detentie is volgens de Hoge Raad namelijk vereist dat er een zekere mate van verband aanwezig is tussen de reden van de detentie (de criminele activiteit) en de werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de havenmedewerker die gezocht wordt voor drugsgerelateerde criminaliteit. Wanneer van dit verband geen sprake is, dan ligt een ontslag op staande voet niet voor de hand. U zal dan een reguliere ontbindingsprocedure moeten voeren. Hiervoor is sinds de invoering van de Wwz echter vereist dat u een voldragen ontslaggrond heeft. De wetgever heeft in de parlementaire geschiedenis van de Wwz aangegeven dat de medewerker die in detentie zit, valt onder de h-grond (de restcategorie). Let op, een dergelijke ontbindingsprocedure brengt wel verschuldigdheid van de transitievergoeding met zich, tenzij u kunt aantonen dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De vraag is of het verrichten van criminele activiteiten die los staan van het werk kunnen worden beschouwd als ernstig verwijtbaar handelen. Dit is uiteindelijk aan de rechter ter beslissing.

Kortom, wilt u er zeker van zijn dat bij u geen criminele werknemers rondlopen en wilt u, mochten deze er wel zijn, direct actie ondernemen? Met Safetychecker.com en Boontje Advocaten kunt u dit probleem snel en adequaat aanpakken.

Pascal Kruit & Robert Vrijdag