22 februari 2018

Geen onderdeel van een categorie Na afwijzing ontslagvergunning UWV; “in beroep” bij de kantonrechter: geldt het opzegverbod tijdens ziekte?

In geval van een reorganisatie kan een werkgever zijn zieke werknemer niet ontslaan. Een uitzondering hierop is de situatie dat de werknemer zich heeft ziekgemeld, nádat de werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd bij het UWV. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt dan niet. Zo kunnen werknemers bij ontslag geen misbruik maken van het opzegverbod bij ziekte.

Als het UWV vervolgens de ontslagvergunning weigert, kan de werkgever op basis van dezelfde feiten een nieuwe beoordeling aan de kantonrechter vragen. Over het algemeen moet ook in de procedure bij de kantonrechter rekening gehouden worden met het opzegverbod tijdens ziekte. Het opzegverbod geldt immers alleen niet als de werknemer zich heeft ziekgemeld nádat de kantonrechter het verzoekschrift heeft ontvangen.

Maar geldt dit laatste wel in de hiervoor beschreven specifieke situatie? De situatie is dus kort gezegd als volgt: de werkgever vraagt een ontslagvergunning aan, de werknemer meldt zich ziek: het opzegverbod is niet van toepassing. Het UWV weigert de ontslagvergunning, de werkgever gaat “in beroep” bij de kantonrechter. De werknemer had zich al ziekgemeld, dus strikt genomen mag de kantonrechter niet ontbinden. Dit voelt echter onrechtvaardig nu de werkgever de procedure al gestart was bij indiening van de ontslagaanvraag en de ontbindingsprocedure slechts als een “heroverweging” kan worden gezien.  Tevens ligt misbruik door de werknemer op de loer.

Wat zegt de rechtspraak?

Volgens het hof ’s-Hertogenbosch herkrijgt het opzegverbod tijdens ziekte echter gewoon zijn volle werking indien de ontslagvergunning door het UWV wordt geweigerd. Voor de beantwoording van de vraag of er een opzegverbod wegens ziekte geldt, dat in de weg staat aan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, is derhalve bepalend het moment waarop het verzoek tot ontbinding door de kantonrechter is ontvangen en niet het moment waarop de werkgever de ontslagvergunning bij het UWV heeft aangevraagd. Dit betekent dus dat de kantonrechter niet had mogen ontbinden.

De kantonrechter Roermond koos onlangs echter voor een andere benadering. Het ontbindingsverzoek dient juist als een verlengstuk van de procedure bij het UWV te worden beschouwd waarin de kantonrechter aan dezelfde criteria moet toetsen als het UWV. Als een werknemer die procedure kan doorkruisen door zich op enig moment na de ontslagaanvraag bij het UWV maar vóór de indiening van het ontbindingsverzoek ziek te melden, terwijl het ontslag in de regel geen verband houdt met de ziekte van de werknemer (aangezien die nog niet bestond ten tijde van de ontslagaanvraag) wordt die door de kantonrechter uit te voeren toets illusoir en ligt misbruik op de loer, aldus de kantonrechter.

Conclusie

De uitspraak van de kantonrechter laat zien dat er geen bestendige lijn is in de rechtspraak over het opzegverbod. Het zegt nogal wat dat een kantonrechter zich uitspreekt in strijd met een eerder arrest van het hof. De uitspraak van de kantonrechter biedt mogelijk dan ook een welkome escape voor werkgevers bij ziekte en reorganisatie.

Bent u van plan te gaan reorganiseren en/of heeft u te maken met zieke werknemers? Neem dan contact op met Dianne van Moerkerk, Lucine Meijers of Wouter Hes.